FAQ

Wielogłos

Historia pewnego uśmiechu. O książce Jana Borowicza Pamięć perwersyjna. Pozycje polskich świadków Zagłady

Data publikacji: 2021

Wielogłos, 2021, Numer 3 (49) 2021, s. 139 - 154

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.21.026.15041

Autorzy

Aleksandra Szczepan
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9317-4058 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The Story of a Certain Smile. On Jan Borowicz’s Pamięć perwersyjna. Pozycje polskich świadków Zagłady [Perverse Memory. The Polish Shoah Witnesses’ Positions]

The paper focuses on the book Pamięć perwersyjna. Pozycje polskiego świadka Zagłady (2020) by Jan Borowicz. The author summarizes its main concepts and analyzes them in the context of recent discussions and publications on Polish collective memory, the category of witness and Holocaust by bullets.

Bibliografia

Bartov O., Anatomia pewnego ludobójstwa. Życie i śmierć Buczacza, przeł. A. Musiał, Wołowiec: Czarne 2019 [e-book].
Borowicz J., Pamięć perwersyjna. Pozycje polskiego świadka Zagłady, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2020.
Boswell M., Holocaust Impiety in Literature, Popular Music and Film, New York: Palgrave Macmillan 2012.
Calderón Puerta A., Chmielewska K., Hopfinger M., Janicka E., Wilczyk W., Zawadzka A., Żukowski T., Opowieść o niewinności. Kategoria świadka Zagłady w kulturze polskiej (1942–2015), Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2019.
Canetti E., Władza i przeżycie, przeł. M. Przybyłowska [w:] idem, Sumienie słów, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2011.
Dziuban Z., Introduction: Haunting in the Land of the Untraumatized [w:] The “Spectral Turn.”Jewish Ghosts in the Polish Post-Holocaust Imaginaire, ed. Z. Dziuban, Bielefeld: Transcript 2019.
Hirsch M., Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture After the Holocaust, New York: Columbia University Press 2012.
Janion M., Aneks o Zagładzie [w:] eadem, Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie, Warszawa: W.A.B. 2009.
Leder A., Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2014 [e-book].
Ngai S., Ugly Feelings, Cambridge, MA: Harvard University Press 2004. Nie-miejsca pamięci 1: Nekrotopografie, red. R. Sendyka, M. Kobielska, J. Muchowski, A. Szczepan, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2020.
Nie-miejsca pamięci 2: Nekrotopologie, red. R. Sendyka, A. Janus, K. Jarzyńska, K. Siewior, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2020.
Niziołek G., Polski teatr Zagłady, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2013.
Olin M., Touching Photographs, Chicago: University of Chicago Press 2012.
Pobłocki K., Chamstwo, Wołowiec: Czarne 2021.
Sendyka R., Poza obozem. Nie-miejsca pamięci – próba rozpoznania, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2021.
Sublokatorka po latach. Z Hanną Krall rozmawiają Elżbieta Janicka i Joanna Tokarska-Bakir, „Studia Litteraria et Historica” 2013, nr 2.
Wyka K., Tragiczność, drwina i realizm [w:] idem, Pogranicze powieści, Kraków: Wydawnictwo M. Kot 1948.
Zagłada w „Medalionach” Zofii Nałkowskiej. Tekst i konteksty, red. T. Żukowski, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2016.
Żukowski T., Wielki retusz. Jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów, Warszawa: Wielka Litera 2018 [e-book].

Informacje

Informacje: Wielogłos, 2021, s. 139 - 154

Typ artykułu: Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Tytuły:

Angielski:

The Story of a Certain Smile. On Jan Borowicz’s Pamięć perwersyjna. Pozycje polskich świadków Zagłady [Perverse Memory. The Polish Shoah Witnesses’ Positions]

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-9317-4058

Aleksandra Szczepan
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9317-4058 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Aleksandra Szczepan (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 24

Liczba pobrań: 16