FAQ

Wielogłos

Druga płeć awangardy? O książce Płeć awangardy

Data publikacji: 06.09.2020

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 161 - 180

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.20.018.12409

Autorzy

Jakub Skurtys
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Plac Biskupa Nankiera 15, 50-996 Wrocław
https://orcid.org/0000-0003-1018-4467 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Other Gender of Avant-Garde? On the Book Płeć awangardy

The book Płeć awangardy [Gender of the Avant-Garde] is the first attempt of this kind at a comprehensive, gender-oriented presentation of the avant-garde tradition in Polish literary studies. The review of the volume starts with an outline of its place in the worldwide humanities, especially in the face of the increasingly dynamic development of women’s studies on the avant-garde. Individual texts are slightly different from the editorial introduction and its assumptions: a materialistic attempt to reclaim and reestablish feminism in the heart of the avant-garde. Thus, they are presented as a result of a meeting of several methodological schools with clear patronages at the University of Silesia: art historians, literary historians, literary critics, representatives of men’s studies, women’s studies, feminism and gender studies. Despite the political background of many of them, connected with avant-garde ideas of social and aesthetic emancipation, it is easy to see how far their dictionaries have diverged from each other and how difficult it is now to meet and establish a common understanding of basic concepts such as avant-garde, sex/gender or even political engagement.

Bibliografia

Awangarda jest rewolucyjna albo nie ma jej wcale, red. J. Orska, A. Sosnowski, Poznań 2019.

Baron-Milian M., Procreation and Cooperation: On Futurist Reproduction Postulates, transl. A. Wilczek, poems transl. J. Ziguras, „Praktyka Teoretyczna” 2019, nr 34, s. 107–129.

Baron-Milian M., Szopa K., Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Płeć awangardy, zorganizowanej przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w dniach 25–27 października 2017 roku w Katowicach, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2018, nr 1, s. 283–286.

Biro M., The Dada Cyborg: Visions of the New Human in Weimar Berlin, Minneapolis MN–London 2009.

Boruszkowska I., Akuszerki awangardy. Kobiety a początki nowej sztuki, „Pamiętnik Literacki” 2019, z. 3, s. 5–14.

Delap L., The Feminist Avant-Garde: Transatlantic Encounters of the Early Twentieth Century, Cambridge 2007.

Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. M. Rudaś-Grodzka et al., Warszawa 2014.

Formy (nie)obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet, red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska, E. Sołtys-Lewandowska, Kraków 2018.

Frost E.A., The Feminist Avant-Garde in American Poetry, Iowa City IA 2003.

Gammel I., Baroness Elsa: Gender, Dada and Everyday Modernity – A Cultural Biography, Cambridge MA–London 2002.

Grabowska M., Zerwana genealogia. Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy, Warszawa 2018.

Grądziel-Wójcik J., Drugie oko Tadeusza Peipera. Projekt poezji nowoczesnej, Poznań 2010.

Harding J. M., Cutting Performances: Collage Events, Feminist Artists, and the American Avant-Garde, Ann Arbor MI 2010.

Hemus R., Dada’s Women, New Haven–London 2009.

Jaworski S., Odnajdywanie świata, Kraków–Wrocław 1984.

Kaliszuk P., Wyczerpywanie i odnowa. „Nowa” polska proza lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wobec późnej nowoczesności, Lublin 2019.

Kałuża A., Splątane obiekty. Przechwycenia artystyczno-literackie w niewspółmiernym świecie, Kraków 2019.

Ługin A., „Dobrze wychowani mężczyźni” albo „ciąg dalszy, przerywisty”, czyli awangarda jako przezwyciężenie i odkrycie kobiecości, „Teksty Drugie” 2000, nr 6, s. 63–76.

Manifest Nooawangardy, red. Ł. Ronduda, Warszawa 2010.

Orska J., O tekstach programowych późnej awangardy [w:] Nauka chodzenia. Teksty programowe późnej awangardy, t. I, red. W. Browarny, P. Mackiewicz, J. Orska, Kraków 2018, s. 7–20.

Orska J., Performatywy. Składnia/retoryka, gatunki i programy poetyckiego konstruktywizmu, Kraków 2019.

Partington A., Feminist Art and Avant-Gardism, Birmingham 1986.

Pfeifer K., Mężczyźni przyszłości: futuryzm i peryferyjna męskość. Prolegomena, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2018, nr 4, s. 1–22.

Płeć awangardy, red. A. Kałuża, M. Baron-Milian, K. Szopa, Katowice 2019.

Przyboś J., Człowiek w rzeczach, „Zwrotnica” 1926, nr 8, s. 210.

Ritz G., Nowy świat i dawny wizerunek kobiety. Polska awangarda po roku 1918 a kulturowe aspekty płci, przeł. M. Łukasiewicz [w:] idem, Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, Warszawa 2002, s. 151–176.

Sadkowski W., Wzlot i upadek. Rewolucja seksualna od Henry Millera do Wiliama Burroughsa, „Literatura na Świecie” 1987, nr 5–6, s. 321–337.

Sell M., The Avant-Garde: Race, Religion, War, London 2011.

Sica P., Futurist Women: Florence, Feminism and the New Sciences, Basingstoke 2016.

Suleiman S.R., Subversive Intent: Gender, Politics, and the Avant-Garde, Cambridge MA 2012.

Śnioszek A., Przewodnik po białych plamach, http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=390&artykul=7792&kat=15 [dostęp: 16.04.2020].

Le troisième sexe des avant-gardes, préface D. Maraini, sous la direction de F. Bruera, C. Margaillan, Paris 2017.

Women in Dada: Essays on Sex, Gender, and Identity, ed. N. Sawelson-Gorse, Cambridge MA 1998.

Informacje

Informacje: Wielogłos, 2020, s. 161 - 180

Typ artykułu: Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Tytuły:

Angielski:

Other Gender of Avant-Garde? On the Book Płeć awangardy

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-1018-4467

Jakub Skurtys
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Plac Biskupa Nankiera 15, 50-996 Wrocław
https://orcid.org/0000-0003-1018-4467 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Plac Biskupa Nankiera 15, 50-996 Wrocław

Publikacja: 06.09.2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Jakub Skurtys (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1011

Liczba pobrań: 808