FAQ

Jakub Skurtys

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Plac Biskupa Nankiera 15, 50-996 Wrocław

Informacje

Orcid https://orcid.org/0000-0003-1018-4467

Biografia

Jakub Skurtys - asystent na Wydziale Filologii Polskiej UWr., krytyk i historyk literatury. Przygotowuje rozprawę soktorską o relacjach ekonomii symbolicznej i literatury w twórczości Adama Ważyka; współredagował tom szkiców o najnowszej poezji Tajne bankiety (Poznań 2014), publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, Przestrzeniach Teorii”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”