FAQ

Wielogłos

Zapiski Aleksandra Wata z Kaiser Hospital – fragmenty autobiografii heterotopicznej

Data publikacji: 11.09.2017

Wielogłos, 2017, Numer 1 (31) 2017: Ta kartka...Materialność tekstu, s. 67 - 86

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.17.003.7113

Autorzy

Michalina Kmiecik
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-0118-3657 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Aleksander Wat’s Notes from Kaiser Hospital: Fragments of a Heterotopical Autobiography

The article’s purpose is to present Aleksander Wat’s essay written after his stay in Kaiser Hospital in Oakland in 1964, kept in the writer’s archive in the Beinecke Rare Book & Manuscript Library in New Haven. This essay seems to be relevant for several reasons: it is a commentary to Wat’s Dziennik bez samogłosek [DiaryWithoutVowels] and, above all, it is one of the poet’s pathographic texts devoted almost entirely to an analysis of the hospital space. Using the categories of heterotopia, total institution, and infirmary, an attempt is made to describe the phenomenon of an “autobiography of the state of imprisonment” (the notes from Kaiser Hospital are treated as part of a never-written memoir My Prisons – My Hospitals) and reconstruct the poetics of a heterotopical text created from the perspective of an inhabitant of the “counter-site.”

Bibliografia

Boruszkowska I., Defekty. Auto/pato/grafie – szkice, Kraków 2016.

Foucault M., Inne przestrzenie, przeł. A.Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6.

Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych, przeł. Z.Zwoliński [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, oprac. A.Jasińska-Kania, L.M.Nijakowski, J.Szacki, M.Ziółkowski, Warszawa 2006.

Kmiecik M., Drogi negatywności. Nurt estetyczno-religijny w poezji i muzyce awangardowej w XX wieku, Kraków 2016.

Rees K. van, How Conceptions of Literature Are Instrumental in Image Building [w:] Institution and Innovation, red. K.Beekman, Amsterdam–Atlanta, GA 1994.

Rilke R.M., Malte. Pamiętniki Malte-Lauridsa Brigge, przeł. W.Hulewicz, Warszawa 1979.

Wat A., Mój wiek. Pamiętnik mówiony, t. 1, Warszawa 1990.

Wat A., Notatniki, oprac. A.Dziadek, J.Zieliński, Warszawa 2015.

Wat A., Poezje zebrane, oprac. A.Micińska, J.Zieliński, Kraków 1992.

Informacje

Informacje: Wielogłos, 2017, s. 67 - 86

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Aleksander Wat’s Notes from Kaiser Hospital: Fragments of a Heterotopical Autobiography

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-0118-3657

Michalina Kmiecik
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-0118-3657 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 11.09.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Michalina Kmiecik (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 35

Liczba pobrań: 26