FAQ

Wielogłos

Od natury do kultury… i z powrotem? O książce Biopolityka męskości

Data publikacji: 06.09.2020

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 181 - 189

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.20.019.12410

Autorzy

Krystian Maciej Tomala
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

From Nature to Culture… and Back? On the Book Biopolityka męskości

The paper is a review of the co-authorship book entitled Biopolityka męskości [Biopolitics of Manhood]. The author notices that this scientific monograph locates the Polish masculinities studies on the new field of biopolitics, immunisation and tanatopolitics, giving a hope to elaborate an alternative methodology of studies on literature and culture of this range. The author appreciates researchers’ achievements and suggests a few contexts expanding their reflections. Both the prior conference and subjective publication, in author’s opinion, open the new chapter of the Polish men’s studies.

Bibliografia

Agamben G., Otwarte, przeł. P. Mościcki, „Krytyka Polityczna” 2008, nr 15, s. 124−138.

Badinter É., XY – tożsamość mężczyzny, przeł. G. Przewłocki, wstęp M. Janion, Warszawa 1993.

Biopolityka męskości, red. T. Kaliściak, W. Śmieja, przy współpracy P. Mosaka, Warszawa 2020.

Duda M., Badania nad mężczyznami w Polsce, czyli o hegemonii struktury [w:] (Nie) męskość w tekstach kultury XIX−XXI wieku, red. B. Zwolińska, K.M. Tomala, Gdańsk 2019, s. 11–22.

Draguła A., Ekstremalna Droga Krzyżowa. Stary czy nowy model duchowości męskiej [w:] (Nie)męskość w tekstach kultury XIX−XXI wieku, red. B. Zwolińska, K.M. Tomala, Gdańsk 2019, s. 368−379.

Formy męskości 1, red. A. Dziadek, F. Mazurkiewicz, Warszawa 2018.

Formy męskości 2, red. A. Dziadek, Warszawa 2018.

Formy męskości 3. Antologia przekładów, red. A. Dziadek, Warszawa 2018.

Foucault M., Narodziny biopolityki, przeł. M. Herer, oprac. M. Sennelart pod kier. F. Ewalda, A. Fontany, Warszawa 2011.

Fragmenty dyskursu maladycznego, red. M. Ganczar, I. Gielata, M. Ładoń, Gdańsk 2019.

Kaliściak T., Płeć Pantofla. Odmieńcze męskości w polskiej prozie XIX i XX wieku, Warszawa 2016.

Ładoń M., Choroba jako literatura. Studia maladyczne, Katowice 2019.

Matuszek D., Imiona ojców. Możliwość psychoanalizy w badaniach literackich, Warszawa 2016.

Mazurkiewicz F., Siła i słabość. Studium upadku męskiej hegemonii w Polsce, Warszawa 2019.

Narracje maladyczne, „Literaturoznawstwo” 2018, nr 12.

(Nie)męskość w tekstach kultury XIX−XXI wieku, red. B. Zwolińska, K.M. Tomala, Gdańsk 2019.

Pacewicz K., Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych, Warszawa 2017.

Śmieja W., Hegemonia i trauma. Literatura wobec dominujących fikcji męskości, Warszawa 2016.

Informacje

Informacje: Wielogłos, 2020, s. 181 - 189

Typ artykułu: Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Tytuły:

Angielski:

From Nature to Culture… and Back? On the Book Biopolityka męskości

Autorzy

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska

Publikacja: 06.09.2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Krystian Maciej Tomala (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 858

Liczba pobrań: 679