FAQ

Wielogłos

Ukraińska transmoderność albo dysharmonia kanonów europejskiego i ukraińskiego modernizmu

Data publikacji: 2017

Wielogłos, 2017, Numer 3 (33) 2017: Slawistyczne Varia, s. 1 - 19

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.17.016.7774

Autorzy

Iwona Boruszkowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Gołębia 16, 30-001 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-8021-9210 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Ukrainian Transmodernity or the Dissonance between the European and Ukrainian Modernist Canons


This article is an attempt to give a synthetic overview of the phenomenon of modernity in the Ukrainian literature of the late nineteenth and early twentieth century. It considers the problem of the Europeanization of Ukrainian culture and presents different views of researchers on the phenomenon of modernism.

Bibliografia

Ahejewa W., Apołohija modernu: obrys XX wiku, Kyjiw 2011.

Ahejewa W., Poetyka paradoksa. Intelektualna proza Wiktora Petrowa-Domontowycza, Kyjiw 2006.

Ahejewa W., Żinoczyj prostir. Feministycznyj dyskurs ukrajinśkoho modernizmu, Kyjiw 2003.

Bolecki W., Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje, Warszawa 2012.

Bolecki W., Postmodernizowanie modernizmu, „Teksty Drugie” 1997, nr 1–2.

Bobrownicka M., Problematyka modernizmu w literaturach słowiańskich (postulaty badawcze) [w:] Modernizm w literaturach słowiańskich, red. M. Bobrownicka, Wrocław 1973.

Brooker P., Modernity and Metropolis: Writing, Film and Urban Formations, Basingstoke–New York 2002.

Calinescu M., Five Faces of Modernity: Modernism. Avant-Garde. Decadance. Kitsch. Postmodernism, Durham, NC, 1987.

„Harvard Ukrainian Studies” 1991, t. 15, nr 3–4.

Hundorowa T., Femina melancholica. Statʹ i kultura w gendernij umoniji Olhy Kobylanśkoji, Kyjiw 2002.

Hundorowa T., ProJAwłennia słowa. Dyskursija ukrajinśkoho modernizmu. Postmoderna interpretacija, Lwiw 1997.

Ilnytzkyj O., Ukrainian Symbolism and the Problem of Modernism, „Canadian Slavonic Papers” 1992, nr 1–2 (34).

Istorija ukrajinśkoji kultury, t. 5, kn. 1, 2, Kyjiw 2011.

Istorija ukrajinśkoji literatury XIX stolittia (70–90-ti roki). U dwoch knyhach, red. O. Hnidan, kn. 1, Kyjiw 2002.

Istorija ukrajinśkoji literatury XIX stolittia. U trioch knyhach, red. M. Jacenko, Kyjiw 1995–1997.

Jakowenko S., Romantyky, estety, nicszeanci. Ukrajinśka ta polśka literaturna krytyka rannioho modernizmu, Kyjiw 2006.

Janaszek-Ivaničkowa H., Awangarda literacka w krajach zachodniosłowiańskich [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria VII, red. J. Basara, t. 2: Literaturoznawstwo, folklorystyka, problematyka historyczna. Prace na X Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 1988, Warszawa 1988.

Jewszan M., Borotba heneracij i ukrajinśka literatura [w:] idemKrytyka, literaturoznawstwo, estetyka, Kyjiw 1998.

Jewszan M., Łesia Ukrajinka, „Ukrajinśka chata” 1910, nr 6.

Korbicz H., Spryjniattia polśkoho modernizmu ukrajinśkymy krytykamy na rubeżi XIX–XX st. [w:] Polśko-ukrajinśki kulturni wzajemyn, Kyjiw 2008.

Korbicz H., Zachid, Polszcza, Rosija w literaturno-krytycznomu dyskursi rannioho modernizmu, Poznań  2010.

Korniejenko A., Krótka historia ukraińskiego modernizmu, „Krasnogruda” 2000, nr 10.

Korniejenko A., Rozstrzelane odrodzenie, Kraków–Przemyśl [2010].

Korniejenko A., Ukraiński modernizm: próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego, Kraków 2006.

Kuźmenko W., Mykoła Woronyj. Hrono nezdołanych spiwciw [w:] Literaturni portrety ukrajinśkych pyśmennykiw XX stolittia, Kyjiw 1997.

Majewski T., Modernizmy i ich losy [w:] Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T. Majewski, Warszawa 2009.

Matusiak A., W kręgu secesji ukraińskiej. Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy „Młodej Muzy, Wrocław 2006.

Mencwel A., Trzy modernizmy [w:] idemWyobraźnia antropologiczna, Warszawa 2006.

Migracje modernizmu, red. T. Majewski, A. Rejniak-Majewska, W. Marzec, Łódź–Warszawa 2014.

Mokłycia M., Modernizm jak struktura. Fiłosofija. Psychołohija. Poetyka, Łućk 2002.

Mokłycia M., Ukrajinśkyj modernizm w jewropejśkomu konteksti: psychoanalitycznyj rakurs [w:] Literatura ukraińska XIX i XX wieku w kontekście europejskim, red. Ł. Siryk, Lublin 2008.

Mołoda muza. Ostap Łućkyj i suczasnyky. Łysty O. Kobylanśkoji i I. Franka ta inszi zabuti storinky, red. J. Łućkyj, New York–Toronto 1994.

Mowczan R., Ukrajinśkyj modernizm 1920-ch: portret w istorycznomu interjeri, Kyjiw 2008.

Możejko E., Modernizm literacki: niejasność terminu i dychotomia kierunku [w:] Modernizm a literatury narodowe, red. E. Łoch, Lublin 1999.

Mudrak M., The New Generation and Artistic Modernism in Ukraine,
Ann Arbor, MI 1986.

Nycz R., Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.

Odkrywanie modernizmuPrzekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 1998.

Pawłyczko S., Dyskurs modernizmu w ukrajinśkij literaturi, Kyjiw 1999.

Poliszczuk J., Estetyka mifu i mifołohicznyj horyzont rannioho ukajinśkoho modernizmu, Kyjiw 2000.

Poliszczuk J., Mifołohicznyj horyzont ukrajinśkoho modernizmu, Iwano-Frankiwśk 2002.

Poniatowska I., Modernizm bez granic. Wielkie tematy nowoczesności w polskich powieściach popularnych drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2014.

Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku, red. T. Bujnicki, J. Maciejewski, Wrocław 1986.

Rozstrilane widrodżennia. Antołohija 1917–1933: poezija, proza, drama, esej, [red.] J. Ławrinenko, [Paryż] 1959.

Rozstrilane widrodżennia. Antołohija 1917–1933: poezija, proza, drama, esej, uporiadkuw., peredm., pislam. J. Ławrinenko, pislam. J. Swerstiuk, Kyjiw 2007.

Łućkyj O., Mołoda Muza, „Diło” 1907, nr 249.

Shkandrij M., Modernists, Marxists and the Nation: The Ukrainian Literary Discussion of the 1920s, Edmonton 1992.

Shkandrij M., Ukrainian Avant-Garde Prose of the Twenties [w:] Literature and Politics in Eastern Europe, ed. C. Hawkesworth, New York 1992.

Słownik organizacji i ugrupowań [w:] Prolog, nie epilog… Poezja ukraińska w polskich przekładach (pierwsza połowa XX wieku), red. O. Hnatiuk, K. Kotyńska, Warszawa 2002.

Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890–1930, red. O. Hnatiuk, L. Szost, Warszawa 2001.

Ukrajinśka literatura 2-ji połowyny XIX stolittia, red. P. Fedczenko, Kyjiw 1999.

Ukrajinśka literatura k. XIX – pocz. XX st., red. P. Chropko, Kyjiw 1999.

Walas T., Ku otchłani (dekadentyzm w literturze polskiej 1890–1905), Kraków 1986.

Weiss T., Przełom antypozytywistyczny w Polsce w latach 1880–1890 (przemiany postaw światopoglądowych і teorii artystycznych), Kraków 1966.

Wyka K., Charakterystyka okresu Młodej Polski [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria 5: Literatura okresu Młodej Polski, t. 1, Warszawa 1968.

Wyka K., Modernizm polski, Kraków 1959.

Zabużko O., Notre Dame D’Ukraine. Ukrajinka w konflikti mifołohij, Kyjiw 2007.

Informacje

Informacje: Wielogłos, 2017, s. 1 - 19

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Ukrainian Transmodernity or the Dissonance between the European and Ukrainian Modernist Canons

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-8021-9210

Iwona Boruszkowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Gołębia 16, 30-001 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-8021-9210 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Gołębia 16, 30-001 Kraków

Publikacja: 2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Iwona Boruszkowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 27

Liczba pobrań: 23