FAQ

Wielogłos

Nieśmiertelność tekstu i śmiertelność lektury (Rzecz o Genetyce tekstów Pierre’a-Marca de Biasiego)

Data publikacji: 19.09.2023

Numer 1 (31) 2017: Ta kartka...Materialność tekstu

Wielogłos, 2017, s. 151 - 167

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.17.007.7117

Autorzy

Bartłomiej Starnawski

Abstrakt

The Immortality of a Text and Mortality of a Reading (On the Polish Edition of Pierre-Marc de Biasi’s Génétique des textes)

The purpose of this essay is to read, describe and evaluate, from the critical metaperspective, the ideas and concepts contained in the work Génétique des textes by Pierre-Marc de Biasi.

Bibliografia

Biasi P.-M. de, Genetyka tekstów, przeł. F.Kwiatek, M.Prussak, Warszawa 2015.

Derrida J., Od uzupełnienia do źródła: teoria pisma [w:] idem, O gramatologii, przeł., wstęp i posłowie B.Banasiak, Łódź 2011.

Dziadek A., Szaleństwo Peipera, „Teksty Drugie” 2013, nr 5, s. 107–112.

Egyptian death and afterlife: mumies (Room 62–63), www.britishmuseum.org [dostęp: 26.07.2017].

Fazan J., Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera, Kraków 2010.

Gasparow M.L., Filologia jako moralność, przeł. E.Skalińska, „Teksty Drugie” 2014, nr 2, s. 154–157.

Goethe J.W., Faust, przeł. i posłowie A.Pomorski, wyd. III, Warszawa 2006.

Gumbrecht H.U., Filologia wobec złożonej teraźniejszości [w:] Tożsamość tekstu, tożsamość literatury, red. P.Bem, Ł.Cybulski, M.Prussak, Warszawa 2016, s. 230–231.

Lausberg H., Retoryka literacka, przeł., wstęp i oprac. A.Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.

Levinas E., Inaczej niż być lub ponad istotą,przeł. P.Mrówczyński, Warszawa 2000.

Mitosek Z., Krytyka genetyczna [w:] eadem, Teorie badań literackich, Warszawa 1998, s. 364–387.

Sartre J.-P., Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, przekł. zbiorowy, Kraków 2007.

Tihanov G., Pan i niewolnik. Lukacs, Bachtin i idee ich czasów,przeł. M.Adamiak, red. D.Ulicka, Warszawa 2010.

Zawadzki A., Mimesis – konteksty religijne,„Teksty Drugie” 2010, nr 3, s. 45–59.

Żyłko B., Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska, Gdańsk 2009.

Informacje

Informacje: Wielogłos, 2017, s. 151 - 167

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Immortality of a Text and Mortality of a Reading (On the Polish Edition of Pierre-Marc de Biasi’s Génétique des textes)

Autorzy

Instytut Badań Literackich PAN, Nowy Świat 72, Warszawa

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Bartłomiej Starnawski ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 2

Liczba pobrań: 1