FAQ

Wielogłos

Wielogłos i autonomia. Nieoczywiste sojusze w debacie wokół wystąpień Igora Stokfiszewskiego

Data publikacji: 31.12.2021

Wielogłos, 2021, Numer 4 (50) 2021: Poezja: strategie lektury w XXI wieku, s. 9 - 36

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.21.028.15291

Autorzy

Paweł Kaczmarski
Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
https://orcid.org/0000-0002-9488-0816 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Between Multivocality and Autonomy. Surprising Alliances in the Stokfiszewski Debate

The article offers a re-reading of an influential series of critical essays and commentaries published by Igor Stokfiszewski and various authors in 2007, as part of a debate on the role and importance of zaangażowanie (roughly “political commitment”) in contemporary poetry and criticism in Poland. In reconstructing the underlying logic of the debate, it aims to emphasise certain details and complexities that were so far largely ignored by critics, in order to point out indirect and often unexpected methodological, philosophical and political implications of some of the views put forward in the course of the exchange.

* Artykuł powstał w ramach projektu badawczego „Autonomia 2.0. Nowe podejścia do autonomii we współczesnej krytyce literackiej” (nr 2021/04/N/HS2/01612) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Bibliografia

Brown N., Autonomy: The Social Ontology of Art under Capitalism, Durham: Duke University Press 2019.
Cieślak-Sokołowski T., Na marginesie, hermeneutycznie, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 19.
Cyranowicz M., Zmieniła się struktura tekstu, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 13.
Kałuża A., Wejście do gry, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 17.
Klejnocki J., Poeta z karabinem na ramieniu, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 41.
Kozicka D., Krytyki literackiej kłopoty z politycznością (w ostatnim dwudziestoleciu) [w:] eadem, Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce, Kraków: Universitas 2012.
Maliszewski K., Czkawka po Lukácsu, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 11.
Michaels W.B., I Was Always Interested in Capitalism [z Walterem Bennem Michaelsem rozmawia Marlon Lieber], „Amerikastudien / American Studies”2017, vol. 62, no. 4.
Michaels W.B., Kształt znaczącego. Od roku 1967 do końca historii, przeł. J. Burzyński, Kraków: Korporacja Ha!art 2011.
Michaels W.B., The Beauty of a Social Problem: Photography, Autonomy, Economy, Chicago–London: University of Chicago Press 2015.
Michaels W.B., The Trouble with Diversity: How We Learned to Love Identity and Ignore Inequality, New York: Metropolitan Books 2006.
Orska J., Czkawka, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 16.
Orska J., Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce, Kraków: Universitas 2004.
Stala M., Usta teraźniejszości?, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 22.
Stokfiszewski I., Pochód instrumentalnego rozumu, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 25.
Stokfiszewski I., Poezja a demokracja, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 10.
Stokfiszewski I., Polska poezja uników, „Gazeta Wyborcza”, 8.02.2007.
Stokfiszewski I., Pragmatyczna krytyka kultury, „Ha!art” 2005, nr 21.
Śliwiński P., Hurra – modernizm żyje!, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 12.
Wiśniewski R., Poezja i Pan Pacynek, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 21.

Informacje

Informacje: Wielogłos, 2021, s. 9 - 36

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Between Multivocality and Autonomy. Surprising Alliances in the Stokfiszewski Debate

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-9488-0816

Paweł Kaczmarski
Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
https://orcid.org/0000-0002-9488-0816 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Publikacja: 31.12.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Paweł Kaczmarski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 23

Liczba pobrań: 24