FAQ

Wielogłos

Awangarda odmieńców. Recenzja książki Joanny Krakowskiej: Odmieńcza rewolucja. Performans na cudzej ziemi, Wydawnictwo Karakter, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Kraków – Warszawa 2020, ss. 438.

Data publikacji: 2021

Wielogłos, 2021, Numer 3 (49) 2021, s. 127 - 138

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.21.025.15040

Autorzy

Michalina Kmiecik
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-0118-3657 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The avant-garde of queer people. On Joanna Krakowska’s Odmieńcza rewolucja. Performans na cudzej ziemi [A Queer Revolution. Performance in a Foreign Land].

The paper focuses on the book Odmieńcza rewolucja. Performans na cudzej ziemi (2020) by Joanna Krakowska. The author summarizes its main ideas and analyzes them in the context of recent discussions on queer and avant-garde.

Bibliografia

Awangarda/Underground. Idee, historie, praktyki w kulturze polskiej i czeskiej, red. A. Karpowicz, W. Parfianowicz, X. Stańczyk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2018.
Bielecki M., Kłopoty z Innością, Kraków: Universitas 2012.
Boym S., Death in Quotation Marks. Cultural Myths of the Modern Poet, Cambridge, MA–London: Harvard University Press 1991.
Călinescu M., Idea awangardy, przeł. I. Boruszkowska, M. Kmiecik [w:] Teorie awangardy. Antologia tekstów, red. I. Boruszkowska, M. Kmiecik, J. Kornhauser, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2020.
Carter D., Stonewall: the Riots That Sparked the Gay Revolution, New York: S. Martin’s Griffin 2010.
Edgecomb S.F., Charles Ludlam Lives! Charles Busch, Bradford Louryk, Taylor Mac, and the Queer Legacy of the Ridiculous Theatrical Company, Ann Arbor MI: University of Michigan Press 2017.
Jarniewicz J., Bunt wizjonerów, Kraków: Znak 2019.
Kaufman D., Ridiculous: The Theatrical Life and Times of Charles Ludlam, New York: Applause Theatre & Cinema Books 2002.
Krakowska J, Odmieńcza rewolucja. Performans na cudzej ziemi, Kraków–Warszawa, Wydawnictwo Karakter, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 2020.
Ludlam Ch., Camp [w:] Theater of the Avant-Garde. A Critical Anthology 1950–2000, eds. R. Knopf, J. Listengarten, New Haven–London: Yale University Press 2011.
Mann P., Śmierć-teoria awangardy, przeł. I. Boruszkowska [w:] Teorie awangardy. Antologia tekstów, red. I. Boruszkowska, M. Kmiecik, J. Kornhauser, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2020.
McNeil L., McCain G., Please kill me. Punkowa historia punka, przeł. A. Wojtasik, Wołowiec: Czarne 2018.
Peiper T., Punkt wyjścia [w:] idem, Tędy. Nowe usta, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972.
Ridiculous Theater: Scourge of Human Folly. The Essays and Opinions of Charles Ludlam, ed. S. Samuels, New York: Theatre Communications Group 1992.
Sobolczyk P., Queerowe subwersje. Polska literatura homoseksualna i zmiana społeczna, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2015.
Sontag S., Zapiski o kampie, przeł. D. Żukowski [w:] eadem, Przeciw interpretacji i inne eseje, Kraków: Karakter 2012.
Sukenick R., Nowojorska bohema, przeł. A. Dorobek, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1995.
Theater of the Ridiculous, eds. B. Marranca, G. Dasgupta, Baltimore MD: Johns Hopkins University Press 1998.
The Drag Factor. Penny Arcade and Cris Kraus Live, June 28th, 2008 [w:] Penny Arcade, Bad Reputation. Performances, Essays, Interviews, Los Angeles: Semiotext(e) 2009.
Tomasik K., Gejerel. Mniejszości seksualne w PRL-u, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki  Politycznej 2012.
Tomasik K., Homobiografie. Pisarki i pisarze polscy XIX i XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2008.
Warkocki B., Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2007.
Warkocki B., Różowy język. Literatura i polityka kultury na początku wieku, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2013.
Wojnarowicz D., Close to the Knives. A Memoir of Disintegration, Edinburgh: Canongate 2017.

Informacje

Informacje: Wielogłos, 2021, s. 127 - 138

Typ artykułu: Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Tytuły:

Angielski:

The avant-garde of queer people. On Joanna Krakowska’s Odmieńcza rewolucja. Performans na cudzej ziemi [A Queer Revolution. Performance in a Foreign Land].

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-0118-3657

Michalina Kmiecik
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-0118-3657 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Michalina Kmiecik (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 573

Liczba pobrań: 600