FAQ

Wielogłos

Nieskończona errata. „Zwichnięte” wiersze Rafała Wojaczka

Data publikacji: 19.09.2023

Numer 1 (31) 2017: Ta kartka...Materialność tekstu

Wielogłos, 2017, s. 169 - 190

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.17.008.7118

Autorzy

Grzegorz Pertek Orcid

Abstrakt

An Unfinished Errata. The “twisted” poems of Rafał Wojaczek

The article is a critical analysis of a collection of unpublished texts by Rafał Wojaczek entitled Nie te czasy. Utwory nieznane [Not These Times. Unknown Poems]. In the first part of the paper, the author places the book within a broader context, revealing the specific nature of its reception. He regards the analyzed volume as an element of an ongoing process of complementing the overall work of the Wroclavian artist that began a few years ago. In the second part, the author focuses on the editing of selected poems. An in-depth comparative analysis of published versions and archival records makes it possible to detect numerous editorial mistakes made during the preparation of the volume, concerning both the question of the correct reading of the autographs and typescripts, and the reconstruction of the creative process necessary for understanding the available archival material. The author of the paper puts forward a claim that this supplementation of the poet’s canon is dangerous, for it distorts not only the poetic oeuvre of Rafał Wojaczek, but also the contents of the archive itself. The scarce editorial commentary justifying the final shape of the poems on the basis of the adopted criteria of evaluating the archival records cannot efficiently replace the sophisticated critical apparatus obligatory in such cases, and it turns out to be not only insufficient, but also contrary to the facts.

 

Bibliografia

Rękopisy(wszystkie sygnatury Biblioteki Ossolineum)

Akc. 50/04. Listy miłosne Rafała Wojaczka do Teresy Ziomber.

Akc. 13/08. Rafał Wojaczek dla Teresy. Zeszyt z zapiskami osobistymi.

18291/II. Źrenica. Wiersze dla Teresy.

18296/II. Wiersze różne z lat 1964–1970. T.1 (Lit. A–O) i T.2 (Lit. P–Ż).

18298/II. Utwory prozą.

18299/II. Korespondencja Rafała Wojaczka.

 

Teksty publikowane

Bratkowski P., Coraz więcej poety, http://www.newsweek.pl/plus/kultura/rafal-wojaczek-nie-te-czasy-recenzja-ksiazki,artykuly,404712,1,z.html [dostęp: 19.02.2017].

Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, oprac. i przyg. do druku H.Kulesza, E.Ostromęcka, red. W.Sonnak, t. XVIII, Wrocław 2003.

Kierc B., Rafał Wojaczek. Prawdziwe życie bohatera, Warszawa 2007.

Kopkiewicz A., Zaklęty przeklęty, http://www.dwutygodnik.com/artykul/6990-zaklety-przeklety.html [dostęp: 18.02.2017].

Kruszewski W., Rękopisy i formy. Badanie literatury jako sztuka odnajdywania pytań, Lublin 2010.

Maliszewski K., Reszta krwi, Wojaczek, Rafał, http://wyborcza.pl/1,75517,108269.html [dostęp: 14.02.2017].

Szczawiński M.M., Rafał Wojaczek, który był, Katowice 1999, s. 152–164.

Wojaczek R., Do Teresy, „Odra” 1981, nr 5, s. 45–50.

Wojaczek R., Nie te czasy. Utwory nieznane, Mikołów 2016.

Wojaczek R., Reszta krwi, Mikołów 1999.

Wojaczek R., Sanatorium, Wrocław 2010.

Wojaczek R., Utwory zebrane, wstęp T.Karpowicz, oprac. B.Kierc, Wrocław 1976.

Wojaczek R., Wiersze i proza 1964–1971, red. B.Kierc, Wrocław 2014.

Wojaczek R., Wiersze zebrane, red. B.Kierc, Wrocław 2005.

Informacje

Informacje: Wielogłos, 2017, s. 169 - 190

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

An Unfinished Errata. The “twisted” poems of Rafał Wojaczek

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Grzegorz Pertek ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 3

Liczba pobrań: 1