FAQ

Konteksty Kultury

Konteksty Kultury

Opis

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich wielorakim uwarunkowaniom. Publikowane artykuły dotyczą zarówno dzieł literackich jako kreacji o znacznej autonomii, jak i literatury ujmowanej jako dynamiczny system podlegający zewnętrznym wpływom. Tematyka artykułów często obejmuje konteksty historyczne, filozoficzne, socjologiczne czy zagadnienia swoiste dla antropologii literatury, co sprawia, że przedmiotem analiz bywają związki literatury z tekstami pozaliterackimi. Ważną misją pisma jest ukazywanie literatury polskiej w perspektywie studiów nad literaturą światową. Współpraca z przedstawicielami polonistyk zagranicznych pozwala upowszechnić ich dorobek w Polsce. Publikacje w języku angielskim służą poszerzaniu międzynarodowego kręgu odbiorców zainteresowanych literaturą polską i jej badaniem.

ISSN: 2083-7658

eISSN: 2353-1991

Punkty MNiSW: 40

UIC ID: 486189

DOI: 10.4467/23531991KK

Redakcja

Redaktor naczelny:

Dr hab., prof. UJ Łukasz Tischner

Sekretarz redakcji:

Dr hab. Dorota Siwor

Redaktorzy:

Dr hab. Kazimierz Adamczyk,

Mateusz Antoniuk,

Dr Karina Jarzyńska,

Prof. Aleksandra Kremer,

Prof. Pau Freixa Terradas,

Prof. dr hab. Joanna Zach

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Tom 20 zeszyt 4

Data wydania: 2023

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner

Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

Redakcja naukowa z. 4: Mateusz Antoniuk

Projekt okładki: Paweł Sepielak

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Zawartość numeru

Opowieści artystów

Mateusz Antoniuk

Konteksty Kultury, Tom 20 zeszyt 4, 2023, s. 383 - 384

Czytaj więcej Następne