FAQ

Konteksty Kultury

Kanon(y) i wspólnoty – wprowadzenie 

Data publikacji: 2022

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 4, s. 515 - 519

https://doi.org/10.4467/23531991KK.21.044.15195

Autorzy

Karina Jarzyńska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9568-4027 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Bloom H., Zachodni kanon. Książki i szkoła wieków, tłum. B. Baran, M. Szczubiałka, Warszawa 2019.
Canon Constitution and Canon Change in Children’s Literature, red. B. Kümmerling-Meibauer, A. Muller, London 2019.
Damrosch D., Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej, tłum. A. Tenczyńska [w:] Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków 2010.
Dehnel J., Ale z naszymi umarłymi, Kraków 2019.
Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer, wstęp, wyb., oprac. A. Amenta, T. Kaliściak, B. Warkocki, Warszawa 2021.
Dłużewska E., Poseł Lewicy domaga się wycofania „W pustyni i w puszczy” z listy lektur. „Przestańmy zatruwać dzieci”, „Gazeta Wyborcza”, 4.03.2021, https://wyborcza.pl/7,75410,26849114,posel-lewicy-chce-wycofania-z-listy-lektur-w-pustyni-i-w-puszczy.html, dostęp: 24.11.2021.
Juvan M., Worlding a Peripheral Literature, London 2019.
Kanon i obrzeża, red. I. Iwasiów, T. Czerska, Kraków 2005.
Krastew I., Co po Europie?, tłum. A. Gustowski, Warszawa 2018.
Kremer A., Przekłady, kanony, przemieszczenia, „Konteksty Kultury” 2020, nr 1.
Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics: 19th to Early 20th Century, red. A. Kučinskiene, V. Seina, Leiden 2021.
Marani literatury polskiej, red. P. Bogalecki, A. Lipszyc, Kraków 2020.
Masłowski M., Mity i symbole polityczne Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2020.
Polskie tradycje ezoteryczne 1890–1939, t. 5: Idee przewodnie, red. M. Dobkowski, T. Cegielski, Gdańsk–Sopot–Warszawa 2020.
Snyder T., Droga do niewolności. Rosja, Europa, Ameryka, tłum. B. Pietrzyk, Kraków 2019.
Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje, red. M. Popiel, T. Bilczewski, S. Bill, Kraków 2020.
Wolff L., Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia, tłum. T. Bieroń, Kraków 2020.

Informacje

Informacje: Konteksty Kultury, 2021, s. 515 - 519

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Canon(s) and Communities – Introductory Remarks

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-9568-4027

Karina Jarzyńska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9568-4027 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Karina Jarzyńska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 31

Liczba pobrań: 26