FAQ

Konteksty Kultury

Rada naukowa

Członkowie Rady naukowej

prof. Stanley Bill – Uniwersytet Cambridge
 
prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
prof. dr hab. Krzysztof Dybciak – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
prof. Anna Frajlich-Zając – Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku
 
prof. Kris van Heuckelom – Katolicki Uniwersytet Lowański
 
dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
prof. Arent van Nieukerken – Uniwersytet w Amsterdamie
 
prof. Henryk Siewierski – Uniwersytet w Brasilii
 
prof. dr hab. Władysław Śliwiński – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
prof. Nina Taylor – Uniwersytet Oksfordzki
 
dr hab., prof. UŚ Jacek Warchala – Uniwersytet Śląski
 
prof. dr hab. Anna Węgrzyniak – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 
dr hab., prof. UJ Andrzej Zawadzki – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie