FAQ

Konteksty Kultury

Tom 15 zeszyt 2

Po strukturalizmie?

2018 Następne

Data wydania: 06.06.2018

Opis
Redaktor numeru: Dorota Siwor

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja zeszytu Dorota Siwor

Zawartość numeru

Łukasz Tischner

Konteksty Kultury, Tom 15 zeszyt 2, 2018, s. 155 - 157

Czytaj więcej Następne

Michał Głowiński

Konteksty Kultury, Tom 15 zeszyt 2, 2018, s. 158 - 162

Czytaj więcej Następne

Thomas Pavel

Konteksty Kultury, Tom 15 zeszyt 2, 2018, s. 163 - 180

Czytaj więcej Następne