FAQ

Konteksty Kultury

2014 Następne

Data wydania: 22.12.2014

Opis
Redaktor naczelny numeru: Stanisław Gawliński

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Stanisław Gawliński

Zawartość numeru

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Anna Jończyk

Konteksty Kultury, Tom 11, Numer 3, 2014, s. 205 - 216

https://doi.org/10.4467/23531991KK.14.012.2873
Czytaj więcej Następne

Wokół teorii, genologii i krytyki

Jacek Warchala

Konteksty Kultury, Tom 11, Numer 3, 2014, s. 302 - 320

https://doi.org/10.4467/23531991KK.14.017.2878
Czytaj więcej Następne

Recenzje

Wojciech Ligęza

Konteksty Kultury, Tom 11, Numer 3, 2014, s. 321 - 323

Czytaj więcej Następne