FAQ

Konteksty Kultury

Tom 20 zeszyt 3

Środkowowschodnie rewizje

2023 Następne

Data wydania: 12.2023

Opis

Projekt okładki: Paweł Sepielak

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Łukasz Tischner Orcid

Sekretarz redakcji Dorota Siwor Orcid

Redakcja naukowa z. 3 prof. dr hab. Joanna Zach

Zawartość numeru