FAQ

Konteksty Kultury

Recenzenci

Recenzenci 2023

dr hab. Piotr Bogalecki, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr hab. Krzysztof Gajda, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Agnieszka Gajewska, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Ewa Kołodziejczyk, prof. IBL (Instytut Badań Literackich)

prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Magdalena Lachman (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Adam Mazurkiewicz, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Andriej Moskwin, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Żanna Niekraszewicz-Karotkaja (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Dariusz Nowacki, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Anna Pekaniec (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)

dr Mirosława Radowska-Lisak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Zofia Smolarska (Polska Akademia Nauk)

dr Dorota Sosnowska (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr Brigita Speičytė (Uniwersytet Wileński)

dr hab. Anna Spólna, prof. UTH (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)

dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr hab. Paweł Tański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Jerzy Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński (Uniwersytet Szczeciński)

Recenzenci 2022

prof. dr hab. Jan Balbierz (Uniwersytet Jagielloński) 

ph.D. Michala Benešová (Uniwersytet Karola w Pradze)

prof. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Urszula Glensk, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) 

dr hab. Joanna Królak (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

dr hab. Mariusz Leś (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Adam Mazurkiewicz, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Piotr Morawski (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

prof. Jana Raclavská (Uniwersytet Ostrawski)

dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr hab. Katarzyna Szewczyk-Haake, prof. UAM, (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Paweł Tański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Jan Zieliński, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet we Fryburgu Szwajcarskim) 

Recenzenci 2021

prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski ((Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Edward Białek (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Marion Brandt, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Adam Fitas (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

dr hab. Ireneusz Gielata (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Magdalena Horodecka, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

dr hab. Andrzej Niewiadomski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Jolanta Pasterska (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

dr hab. Katarzyna Szewczyk-Haake (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr hab. Paweł Tański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

doc. dr Tomasz Wroczyński (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Jan Zieliński, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet we Fryburgu Szwajcarskim )

dr Edyta Żyrek-Horodyska (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzenci 2020

dr Ewa Baniecka (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Edward Białek (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Andrzej Borowski (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Marion Brandt, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Aleksandra Chomiuk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr Łukasz Cybulski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Bożena Gierat-Bieroń (Uniwersytet Jagielloński)

dr Eliza Kącka (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Arkadiusz Morawiec (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ w Tarnowie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)

dr hab. Andrzej Niewiadomski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr hab. Małgorzata Okulicz-Kozaryn, prof. UAM, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Jolanta Pasterska (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Krystyna Pietrych, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Nina Pluta-Podleszańska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr hab. Anna Spólna, prof. UTH (Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu)

prof. dr hab. Lucjan Suchanek (Polska Akademia Umiejętności)

dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)

dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr hab. Paweł Tański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Jerzy Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Jan Zieliński, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet we Fryburgu Szwajcarskim)

Recenzenci 2019

prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Zbigniew Białas (Uniwersytet Śląski)

prof. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Elżbieta Dutka (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Dominika Ferens, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Ewa Jaskóła (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Jerzy Kamionowski, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. Maryla Laurent (Uniwersytet w Lille)

dr hab. Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Andrzej Niewiadomski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Jolanta Pasterska (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Olga Płaszczewska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Radosław Sioma, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr hab. Anna Spólna, prof.  UTH(Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu)

prof. dr hab. Tomasz Stępień (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)

dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska (Uniwersytet Gdański)

prof. Marek Tomaszewski (INALCO, SHLP w Paryżu)

dr hab. Marta Tomczok (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Violetta Wejs-Milewska prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Monika Wiszniowska, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

prof. Alois Woldan (Uniwersytet Wiedeński)

dr hab. Jan Zieliński, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet we Fryburgu Szwajcarskim)

Recenzenci 2018

Prof. dr hab. Ewa Borkowska (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Prof. Alice-Catherine Carls (Uniwersytet Tennessee)

Prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Małgorzata Czermińska (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Andrzej Hejmej (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab., prof. US Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski)

Prof. dr hab. Piotr Mitzner (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dr hab., prof. UŚ Dariusz Nowacki (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Jolanta Pasterska (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. Henryk Siewierski (Uniwersytet w Brasilii)

Dr hab., prof. UKSW Anna Szczepan-Wojnarska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. Marek Tomaszewski (INALCO, SHLP w Paryżu)

Dr hab. Marta Tomczok (Uniwersytet Śląski)

Dr hab., prof. UwB Violetta Wejs-Milewska (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab., prof. UJ Joanna Zach (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzenci 2017

Prof. Grzegorz Bąk Trzebunia Niebies (Uniwersytet Complutense w Madrycie)

Prof. dr hab. Anna Bednarczyk (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Dr hab., prof. UWr Marcin Cieński (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab., prof. UŁ Dorota Filipczak (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Michael Fleischer (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Tomasz Garbol (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dr hab., prof. UJ Artur Grabowski (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Elżbieta Hurnik (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Prof. dr hab. Wojciech Kudyba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Piotr Mitzner (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dr hab., prof. UŁ Arkadiusz Morawiec (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab., prof. UŚ Dariusz Nowacki (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Jolanta Pasterska (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr hab., prof. UJ Włodzimierz Próchnicki (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab., prof. UR Magdalena Rabizo-Birek (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. Bożena Shallcross (Uniwersytet w Chicago)

Prof. dr hab. Tomasz Stępień (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku­Białej)

Dr hab., prof. UKSW Anna Szczepan-Wojnarska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dr hab. Paweł Tański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. Marek Tomaszewski (INALCO, SHLP w Paryżu)

Dr hab. Marta Tomczok (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Recenzenci 2016

Prof. dr hab.  Zbigniew Andres (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr hab., prof. ATH Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Prof. dr hab.  Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr hab., prof. UR  Alicja Jakubowska-Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. Janina Janas (Uniwersytet im. Aldo Moro w Bari)

Dr hab., prof. UKSW Wojciech Kudyba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Dr hab. Marcin Kurek (Uniwersytet Wrocławski)

Dr Magdalena Lachman (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Wojciech Ligęza (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Gabriela Matuszek (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Jadwiga Miszalska (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab., prof. UR Janusz Pasterski  (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab.  Tomasz Stępień (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Prof. dr hab. Andrzej Sulikowski (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Paweł Tański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Dr hab. Łukasz Tischner (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab., prof. UŚ Jacek Warchala   (Uniwersytet Śląski)

Dr hab. Violetta Wejs-Milewska (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Anna Węgrzyniak  (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Recenzenci 2015

prof. dr hab. Zofia Zarębianka (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab., prof. UR Stanisław Kryński (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab., prof. UR Janusz Pasterski  (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Michał Kopczyk  (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Recenzenci 2014

prof. dr hab. Zbigniew Andres (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Paweł Tański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Recenzenci 2013

prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc. (Uniwersytet Ostrawski)

prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Krzysztof Krasuski (Uniwersytet Śląski)