FAQ

Konteksty Kultury

2017 Następne

Data wydania: 15.09.2017

Opis
Redaktor numeru: Dorota Siwor

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Stanisław Gawliński

Redakcja zeszytu Dorota Siwor

Zawartość numeru

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Kamila Żukowska

Konteksty Kultury, Tom 14 zeszyt 1, 2017, s. 1 - 12

https://doi.org/10.4467/23531991KK.17.001.7266
Czytaj więcej Następne

Recenzje i materiały

Marek Bernacki

Konteksty Kultury, Tom 14 zeszyt 1, 2017, s. 114 - 120

Czytaj więcej Następne

Barbara Czarnecka

Konteksty Kultury, Tom 14 zeszyt 1, 2017, s. 121 - 125

Czytaj więcej Następne

Adam Workowski

Konteksty Kultury, Tom 14 zeszyt 1, 2017, s. 126 - 132

Czytaj więcej Następne