FAQ

Konteksty Kultury

Tom 19 zeszyt 1

Różewicz. Work in Progress

2022 Następne

Data wydania: 22.06.2022

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja naukowa z. 1 dr hab. Mateusz Antoniuk

Zawartość numeru

Różewicz – epistolograf

Tomasz Kunz

Konteksty Kultury, Tom 19 zeszyt 1, 2022, s. 113 - 123

https://doi.org/10.4467/23531991KK.22.010.15391
Czytaj więcej Następne

Im memoriam

Mateusz Antoniuk

Konteksty Kultury, Tom 19 zeszyt 1, 2022, s. 174 - 178

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Tadeusz Różewicz, archiwum, rękopis, grifonaż, proces twórczy, proza; Tadeusz Różewicz, archive, manuscript, griffonage, creative process, prose, Tadeusz Różewicz, Edward Stachura, dialog poetów, prehistoria wiersza, Wszystko jest poezja, stachuromania; Tadeusz Różewicz, dialog of poets, pre-history of poems, all is poetry, stachuromania, krytyka genetyczna, rękopis, przedtekst, poezja, Tadeusz Różewicz; genetic criticism, manuscript, prototext, poetry, Tadeusz Różewicz, graphia – semia, Tadeusz Różewicz, Jerzy Kwiatkowski, poezja XX wieku, paratekst, grafia – semia; Tadeusz Różewicz, 20th-century poetry, paratext, Tadeusz Różewicz, liryka polska XX wieku, motyw twarzy, krytyka genetyczna; Tadeusz Różewicz, 20th-century Polish lyrical poetry, motif of face, genetic criticism, Tadeusz Różewicz, W.G. Sebald, literatura po Zagładzie, kryzys humanizmu; Tadeusz Różewicz, literature after the Holocaust, crisis of humanism, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, poezja polska XX i XXI wieku, korespondencja, nihilizm; Czesław Miłosz, Polish poetry in the 20th and 21st century, correspondence, nihilism, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, socrealizm, dialog poetów, Zwiastowanie, Myrmekologia (dalszy ciąg bajki o Guciu zaczarowanym), Zaćmienie światła, Różewicz, Unde malum; Czesław Miłosz, Socialist Realism, dialog of poets, “Zwiastowanie”, “Myrmekologia (dalszy ciąg bajki o Guciu zaczarowanym), ” “Zaćmienie światła, ” “Różewicz, ” Unde malum, Tadeusz Różewicz, Ewa Kierska, korespondencja, portret; Tadeusz Różewicz, correspondence, portrait