FAQ

Konteksty Kultury

Zespół redakcyjny

Skład redakcji "Kontekstów Kultury"

Zespół redakcyjny: 

Dr hab. Kazimierz Adamczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Mateusz Antoniuk, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Karina Jarzyńska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. Aleksandra Kremer, Uniwersytet Harvarda

Dr hab. Dorota Siwor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (sekretarz redakcji)

Prof. Pau Freixa Terradas, Uniwersytet w Barcelonie 

Dr hab., prof. UJ Łukasz Tischner, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (redaktor naczelny)

Prof. dr hab. Joanna Zach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Redaktorzy seniorzy:

Prof. dr hab. Stanisław Gawliński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Wojciech Ligęza, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie