FAQ

Konteksty Kultury

Łukasz Tischner

Łukasz Tischner

Łukasz Tischner, dr hab., prof. UJ, ur. 1968, historyk literatury, publicysta, redaktor naczelny „Kontekstów Kultury”, kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku. Opublikował dwie książki o Miłoszu: Sekrety manichejskich trucizn. Miłosz wobec zła (Znak 2001; jej poszerzona wersja anglojęzyczna: Miłosz and the Problem of Evil, Northwestern University Press 2015) oraz Miłosz w krainie odczarowanej (słowo/obraz terytoria 2011) i jedną o Witoldzie Gombrowiczu - Gombrowicza milczenie o Bogu (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013). Jest współautorem i współredaktorem dwutomowej monografii Literatura a religia - wyzwania epoki świeckiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2020). W swych badaniach skupia się na związkach literatury z filozofią i religią. Chętnie powraca do ulubionych pisarzy: Miłosza, Gombrowicza i Wittlina. Wykładał m. in. na Uniwersytecie Barcelońskim, Bukaresztańskim, Chicagowskim, Getyndzkim, Mediolańskim, Monachijskim, Oksfordzkim, Sztokholmskim, Wileńskim i Loyola University w Chicago. 

Kontakt: lukasz.tischner@uj.edu.pl 

 

Wybrane publikacje:

 1. Zagadka domu Pueyrredóna. Wokół dzienników Gombrowicza, „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 3, s. 69-77.

 2. Miłosza spór solipsyzmem, w: Miłosz i Miłosz, red. A. Fiut, A. Grabowski, Ł. Tischner, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka 2014, s. 89-96.

 3. „Sól ziemi” czyli tęsknota do eposu, w: Etapy Józefa Wittlina, red. W. Ligęza i W.S. Wocław, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014, s. 13-40.

 4. Towards Fullness, in:"Miłosz Like the World": Poet in the Eyes of Polish Literary Critics, ed. by Z. Łapiński, Frankfurt: Peter Lang 2015, s. 242-49.

 5. Coetzeego język wiary i niewiary, w: W ogrodzie świata: profesorowi Aleksandrowi Fiutowi na siedemdziesiąte urodziny, red. Ł. Tischner, J. Wróbel, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, s. 469-79.

 6. „Excarnation”: a Rebuttal, in: Dilemmas of the Catholic Church in Poland, ed. by T. Buksiński, Washington D.C. 2015, s. 171-181.

 7. Was Gombrowicz the First Postsecularist?, „The Polish Review”, 2015 vol. 60 no. 2, s. 93-101.

 8. „Piosenka o końcu świata”, czyli chwila „wstrząsającego widzenia”, w: Scenariusze końca. Zmierzch, kres, apokalipsa, wybór, redakcja i wstęp Dariusz Czaja, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne 2015, s. 137-151.

 9. Gombrowicz y la religion o un ateo en el Monte Calvario, w: El fantasma de Gombrowicz recorre la Argentina, red. N. Hochman, Buenos Aires: Heterónimos 2016 (publikacja elektroniczna w języku hiszpańskim), s. 333-342.

 10. Odmiany doświadczenia religijnego w „Soli ziemi” Józefa Wittlina, w: Józef Wittlin - pisarz kulturowego pogranicza, red. R. Zajączkowski, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 21-31.

 11. Myślenie religijne Charlesa Taylora, „Konteksty” 2016 nr 1, s. 149-154.

 12. „Czy warto być czystym sceptykiem, bez domieszki?”. Tajemnice „Opętanych” Witolda Gombrowicza, „Wielogłos” 2017, nr 3, s. 63-81.

 13. Beyond the ‘Immanent Frame’: Charles Taylor as a Reader of Poetry, w: Prophetic Witness and the Reimagining of the World: Poetry, Theology and Philosophy in Dialogue - Power of the Word, ed. by: Mark S. Burrows, H. Davies, J. von Zitzewitz, London, New York: Routledge Taylors & Francis Group 2021, s. 127-137.

 14. Przekład jako próba „przyświadczenia": wokół wiersza Stanisława Barańczaka Pięć pocztówek od i do Emily Dickinson", „Przekładaniec” 2020, nr 41, s. 189–197.

 15. Józef Wittlin i jego zwierzęta, w:„Odcisk palca rozległy labirynt”. Prace ofiarowane prof. W. Ligęzie na jubileusz siedemdziesięciolecia, red. M. Antoniuk, D. Siwor, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2021, s. 519-536.


Linki:

Zdjęcie Łukasza Tischnera