FAQ

Konteksty Kultury

2014 Następne

Data wydania: 22.12.2014

Opis
Redaktor naczelny numeru: Stanisław Gawliński

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Stanisław Gawliński

Zawartość numeru

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Anna Frajlich

Konteksty Kultury, Tom 11, Numer 4, 2014, s. 333 - 346

https://doi.org/10.4467/23531991KK.14.018.2879
Czytaj więcej Następne

Recenzje

Wojciech Ligęza

Konteksty Kultury, Tom 11, Numer 4, 2014, s. 448 - 455

Czytaj więcej Następne