FAQ

Konteksty Kultury

Tom 18 zeszyt 3

Polska szkoła reportażu w świecie

2021 Następne

Data wydania: 2021

Opis

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja zeszytu Pau Freixa Terradas

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: reportaż współczesny, reportaż międzywojenny, narracja quasi-faktyczna, narracja faktoidalna, fikcja literacka; contemporary reportage, interwar reportage, quasi-factual narrative, factual narrative, literary fiction, focalisation, “technique of pressure”, melodrama, communist censorship, reportaż literacki, fokalizacja, technique of pressure, melodramatyczność, Anna Jungstrand, Cecilia Aare, Anita Pluwak, Maciej Zaremba, cenzura komunistyczna; literary reportage, reportaż, polska literatura, Czechy, Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman, Paweł Smoleński; reportage, Polish literature, Czech Republic, Paweł Smoleński, Kapuściński, reportaż, recepcja, korespondent wojenny; Kapuściński, reportage, reception, war correspondent, Ryszard Kapuściński, Ryszard Kapuściński w Hiszpanii, Ryszard Kapuściński w Ameryce Łacińskiej, polski reportaż, teoria recepcji; Ryszard Kapuściński, Ryszard Kapuściński in Spain, Ryszard Kapuściński in Latin America, Polish reportage, reception theory, magical realism, genre, journalism, fiction, objectivity; realizm magiczny, gatunek literacki, dziennikarstwo, fikcja, obiektywizm, reportaż, Jacek Hugo-Bader, non-fiction, „polska szkoła reportażu”, książki reporterskie o Rosji, survival non-fiction, rynek wydawniczy; reportage, Polish school of reportage, reportage books on Russia, publishing market, Maciej Zaremba Bielawski, reportaż literacki, aksjologia, historia, pamięć; Maciej Zaremba-Bielawski, literary reportage, axiology, history, memory, Angelika Kuźniak, Bronisława Wajs Papusza, polska szkoła reportażu, reportaż biograficzny, literatura faktu; Angelika Kuźniak, Polish school of reportage, biographic reportage, non-fiction literature, religia, literatura, kultura polska, postsekularyzm, Charles Taylor, czeski „ateizm”; religion, literature, Polish culture, post-secularism, Czech “ateism”, Roman Witold Ingarden, biografia, Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura, fenomenologia; Roman Witold Ingarden, biography, phenomenology