FAQ

Konteksty Kultury

Odmiany doświadczenia religijnego  w Soli ziemi Józefa Wittlina

Data publikacji: 17.03.2016

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 4, s. 426 - 435

https://doi.org/10.4467/23531991KK.17.4777

Autorzy

Łukasz Tischner
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-8640-9648 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The aim of the article is to present the individual and intense experience of sensing the world, whose account can be found in the novel Salt of the Earth. The term “religious experience” was taken from William James. The author of the article first mentions the interpretative difficulties connected with the structural irony, which calls into question the statements verbalized in the novel. Taking into account this complexity, he points out four elements which justify talking about a religious experience in the Salt of the Earth. Firstly, he points up the title, which evokes a religious perception of the world and assumes a response to a calling which comes from God. Secondly, he refers to the Prologue (which does not contain structural irony), which contains the motif of war as a blasphemy. Thirdly, he analyses those passages in which the narrator weakens their distance towards Piotr Niewia­domski’s point of view and favourably assumes the magical interpretation of natural phenomena. Lastly, he refers to the Christian-Orphic-Hutsul motif of the immortality of the soul and contact with the dead.

Bibliografia

Abrams M.H., Glossary of Literary Terms, Fort Worth–Tokyo 1993.

James W., Doświadczenia religijne, tłum. J. Hempel, Warszawa 1958.

Joas H., Powstawanie wartości, tłum. M. Kaczmarczyk, Warszawa 2009.

Kosakowska E., The War as Myth: The Analysis of Development of the Religious Imagery in Joseph Wittlin’s „The Salt of the Earth” [w:] Between Lvov, New York, and Ulysses’ Ithaca: Józef Wittlin. Poet, Essayist, Novelist, red. A. Frajlich, New York–Toruń 2001.

Kudyba W., Święty Franciszek Józefa Wittlina [w:] Etapy Józefa Wittlina, red. W. Ligęza, W.S. Wocław, Kraków 2014,

Taylor Ch., Secular Age, Cambridge (Mass.)–London 2007.

Taylor Ch., Oblicza religii dzisiaj, tłum. A. Lipszyc, Kraków 2002.

Vermes G., Autentyczna ewangelia Jezusa, tłum. J. Kołak, Kraków 2009.

Wittlin J., Pisma pośmiertne inne eseje, wyb., oprac., przedm. J. Zieliński, Warszawa 1991.

Wittlin J., Sól ziemi, oprac. E. Wiegandt, Wrocław 1991, BN 278.

Yurieff Z., Józef Wittlin, tłum. M. Szczubiałka, Warszawa 1997.

Zajączkowski R., „malutki kościółek”. Zarys literackiej teologii Józefa Wittlina 
[w:] Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, Lublin 2014.

Zajączkowski R., „Soli ziemi” Józefa Wittlina [w:] Poezja egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, red. W. Kruszewski, D. Pachoński, Lublin 2015.

Zajączkowski R., Spotkanie oddalenia na piśmie. niektórych wątkach listów między Józefem Wittlinem Romanem Brandstaetterem [w:] Etapy Józefa Wittlina, red. W. Ligęza, W.S. Wocław, Kraków 2014.

Informacje

Informacje: Konteksty Kultury, 2015, s. 426 - 435

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Odmiany doświadczenia religijnego  w Soli ziemi Józefa Wittlina

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-8640-9648

Łukasz Tischner
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-8640-9648 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 17.03.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Łukasz Tischner (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 26

Liczba pobrań: 20