FAQ

Konteksty Kultury

Sebastian Petrycy – poeta zapomniany

Data publikacji: 04.2012

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 5 - 14

Autorzy

Agnieszka Michalkiewicz-Gorol
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
https://orcid.org/0000-0002-8297-038X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Szkic przywołuje sylwetkę i dorobek literacki Sebastiana Petrycego, polskiego pisarza renesansowego. Autorka przypomina jego tom Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego na utulenie żalów w kontekście działalności filozoficznej i pedagogicznej Petrycego, poddając analizie jedną z ód zatytułowaną Studnia kolegiacka. Interpretacja ody III 13 wykazuje źródła inspiracji odrodzeniowego poety. Petrycy, tłumacząc ody Horacego na początku XVII wieku, przenosił na polski grunt elementy arystotelizmu, horacjanizmu, stoicyzmu i aretologii. Autor realizował także w ściśle humanistycznej stylistyce reguły retoryki i parenetyki. Istotnym zagadnieniem poruszanym w szkicu są również  rozważania dotyczące kwalifikacji ód Petrycjańskich z punktu widzenia teorii literatury. Tekst próbuje przypomnieć poezję Sebastiana Petrycego w kontekście innym i szerszym niż tylko ten dotyczący badań nad polskim horacjanizmem, wersyfikacją humanistyczną czy stosunkami polsko-rosyjskimi początku XVII wieku.

Bibliografia


Informacje

Informacje: Konteksty Kultury, 2012, s. 5 - 14

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Sebastian Petrycy – poeta zapomniany

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-8297-038X

Agnieszka Michalkiewicz-Gorol
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
https://orcid.org/0000-0002-8297-038X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

Publikacja: 04.2012

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Agnieszka Michalkiewicz-Gorol (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2590

Liczba pobrań: 1502