FAQ

Konteksty Kultury

Conrad-Korzeniowski przekodowany (Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022)

Data publikacji: 2022

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 2, s. 345 - 350

https://doi.org/10.4467/23531991KK.22.025.16259

Autorzy

Marek Pacukiewicz
The University of Silesia, Katowice, ul. Bankowa 12 40-007 Katowice
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Achebe Ch., An Image of Africa: Racism in Conrad’s “Heart of Darkness” [w:] J. Conrad, Heart of Darkness: An Authoritative Text, Backgrounds and Sources, Criticism, red. R. Kimbrough, New York–London 1988.
Adamowicz-Pośpiech A., Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej, Katowice 2022.
Adamowicz-Pośpiech A., Podróże z Conradem. Szkice, Kraków 2016.
Adamowicz-Pośpiech A., Seria w przekładzie. Polskie warianty prozy Josepha Conrada, Katowice 2013.
Barthes R., Mit dzisiaj, tłum. W. Błońska [w:] tegoż, Mit i znak. Eseje, wybór i słowo wstępne J. Błoński, Warszawa 1970.
Levi-Strauss C., Antropologia strukturalna, tłum. K. Pomian, Warszawa 2000.
Levi-Strauss C., Surowe i gotowane, tłum. M. Falski, Warszawa 2010.
Mencwel A., Kulturologia polska XX wieku [w:] Kulturologia polska XX wieku, red. G. Godlewski i in., Warszawa 2013.
Miczka T., „Lord Jim” w kinie [w:] „Lord Jim” w krytyce i w mediach, red. S. Zabierowski, Katowice 2008.
Najder Z., Sztuka i wierność. Szkice o twórczości Josepha Conrada, tłum. H. Najder, Opole 2000.
Najder Z., Życie Josepha Conrada Korzeniowskiego, t. 1–2, Lublin 2006.
Said E.W., Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography, Cambridge 1966.

Informacje

Informacje: Konteksty Kultury, 2022, s. 345 - 350

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Conrad-Korzeniowski Encoded (Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022)

Autorzy

The University of Silesia, Katowice, ul. Bankowa 12 40-007 Katowice

Publikacja: 2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Marek Pacukiewicz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 544

Liczba pobrań: 240