FAQ

Konteksty Kultury

Czy żart reklamy jest wart? – perspektywa odbioru reklam humorystycznych

Data publikacji: 04.2013

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 214 - 226

Autorzy

Marta Iwańska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Artykuł traktuje o skutecznej perswazyjności reklam humorystycznych. Wielu psychologów i socjologów twierdzi, że są one lubiane i skuteczne. Oddziałują na umysł odbiorcy i tym samym zwiększają swoją skuteczność perlokucyjną.
Reklamy humorystyczne mogą być efektywne z kilku powodów. Dostarczają adresatowi rozrywki, wprowadzają go w dobry nastrój, przez co jest on bardziej podatny na perswazję i jego możliwość kontrargumentacji jest ograniczona. Rozszyfrowywanie zabawnych gier słownych daje odbiorcy satysfakcję intelektualną. Przekaz taki jest lepiej zapamiętywany i skuteczniej przyciąga uwagę. Wystąpienie w nim osób znanych i lubianych zwiększa zaufanie do prezentowanego produktu.
Reklamy humorystyczne, stosując różnorakie mechanizmy perswazyjne, bawią odbiorcę, a jednocześnie namawiają drogą peryferyczną do zakupu danego towaru.

Bibliografia

Benenowska I., Gry językowe w polskiej reklamie telewizyjnej [w:] Gra językowa, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 374, Toruń 2005.

Bralczyk J., Język na sprzedaż, Warszawa–Bydgoszcz 2000.

Bralczyk J., Reklamowe gry i zabawy, „Aida media” 1999, z. 9.

Burtenshaw M., Mahon N., Barfoot C., Kreatywna reklama, Warszawa 2003.

Buttler D., Polski dowcip językowy, Warszawa 2001.

Chłopicki W., Humor jako mechanizm pragmatyczny – na przykładzie anglosaskich opowiadań humorystycznych [w:] Gra językowa, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 374, Toruń 2005.

Chłopicki W., O humorze poważnie, Kraków 1995.

Doliński D., Perswazja w tekstach reklamowych – spojrzenie psychologa [w:] Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Poznań 2003.

Doliński D., Psychologiczne aspekty reklamy, Gdańsk 2005.

Grzeszczak A., Małpa poprawia wizerunek, „Polityka” 2011, nr 36 (2823).

Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2002.

Loewe I.,Reklama zaprasza do gry czyli o tym, jak i o co gra się w tekście reklamowym [w:] Gry w języku, literaturze i kulturze, red. E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk, Warszawa 1997.

Lubaś W., Język w komunikacji, w perswazji i w reklamie, Dąbrowa Górnicza 2006.

Michalik R., Narzędzia: rozrywkowa reklama z marką, „Marketing w Praktyce”2007, z. 4.

Sutherland M., A. Sylvester,Reklama a umysł konsumenta, Warszawa 2003.

Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 4, Warszawa 2006.

Informacje

Informacje: Konteksty Kultury, 2013, s. 214 - 226

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Czy żart reklamy jest wart? – perspektywa odbioru reklam humorystycznych

Autorzy

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Polska

Publikacja: 04.2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Marta Iwańska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2720

Liczba pobrań: 4576