FAQ

Konteksty Kultury

W (krzywym) zwierciadle reklamy – między agitacją a modelowaniem wrażliwości

Data publikacji: 04.2013

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 193 - 213

Autorzy

Magdalena Lachman
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Pomorska 171/173, 91-404 Łódź, Polska
https://orcid.org/0000-0003-2908-3420 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Artykuł podejmuje namysł nad reklamą jako integralnym elementem aktualnej rzeczywistości, który wpływa na priorytety współczesnej kultury, a także determinuje predyspozycje mentalne i zachowania jej uczestników; ponadto przez samą swoją oczywistość rzutuje na postrzeganie przeszłości i artystycznego dziedzictwa, jak też na kierunek rozwojowy najnowszej sztuki. Dysponując wielorakimi technikami skutecznego perswazyjnego oddziaływania, reklama proponuje różne sposoby kształw życiu publicznym, albo być bezwzględnie i w sposób opresyjny marginalizowane. towania rzeczywistości, również w tych sferach, które nie wydają się łatwo poddawać komercyjnemu wyzwaniu. Autorka wykazuje, że reklama tworzy paradygmat komunikacyjny regulujący życie zbiorowości nawet w najmniej temu sprzyjających warunkach (co dobitnie uzmysławiają praktyki reklamowe stosowane w realiach getta  warszawskiego w czasie drugiej wojny światowej). Zarazem artykuł ujawnia, jakie przesłania i poznawcze pożytki płyną z analizy reklam, jeśli uzna się je za ważny dokument społeczny, obyczajowy i językowy.

Bibliografia

Arendt H., Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, tłum. A. Szostkiewicz, Kraków 2004.

Bajka Z., Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze” 1993, nr 3/4.

Ballardini B., Jezus i biel staje się jeszcze bielsza. Jak Kościół wymyślił marketing, tłum. M. Oleksiuk, Warszawa 2008.

Bauman Z., Nowoczesność i Zagłada, tłum. F. Jaszuński, Warszawa 1991.

Bauman Z., Nowoczesność i Zagłada, tłum. T. Kunz, Kraków 2009.

Czeski sen, film dokumentalny, reż. V. Klusák, F. Remunda, 2004; wersja pol. na zlecenie Gutek Film, Studio Sonoria, tłum. A. Karwas.

Czubaj M., Śmierć idola [w:] tegoż, Biodra Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów, Warszawa 2007.

Drozdowski R., Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących, wyd. 2 rozsz., Poznań 2009.

Elgozy G., Paradoksy reklamy. Perswazja legalna, tłum. K. Błoński, wstęp K.T. Toeplitz, Warszawa 1973.

Engelking B., Leociak J., Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2001.

Grant M., Miasta Wezuwiusza. Pompeje i Herkulanum, tłum. H. Rowińska, Warszawa 1986.

Hilberg R., The Destruction of the European Jews, Chicago 1961.

Idiociejemy!, z Iwo Zaniewskim rozm. Agnieszka Kublik, „Wysokie Obcasy” (dod. do „Gazety Wyborczej”) 2012, nr 2.

Janiak-Jasińska A., Aby wpadło w oko... O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku na podstawie ogłoszeń prasowych, Warszawa 1998.

Kapuściński R., Reklama pasty do zębów [w:] tegoż, Busz po polsku, wyd. 7, Warszawa 2008.

Karginow G., Rodczenko, tłum. M. Schweinitz-Kulisiewicz, Warszawa 1981.

Kisielewski A., Reklama środkiem agitacji [w:] tegoż, Sztuka i reklama. Relacje między sztuką i kulturą, Białystok 1999.

Klein N., Prowokacje kulturowe. Atak na reklamę [w:] tejże, No logo, tłum. H. Pustuła, Izabelin 2004.

Kowalczyk I., Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002.

Krajewski M., Reklama – możesz wszystko [w:] tegoż, Kultury kultury popularnej, Poznań 2005.

Lachman M., Pod znakiem reklamy. Literatura polska po 1989 roku w kręgu oddziaływania kultury konsumpcyjnej [w:] Inna literatura? Dwudziestolecie 1989–2009, t. 1, red. Z. Andres, J. Pasterski, Rzeszów 2010.

Léger F., Kolor w architekturze (1954) [w:] tegoż, Funkcje malarstwa, tłum. J. Guze, Warszawa 1965.

Léger F., Współczesne realizacje malarskie (1914) [w:] tegoż, Funkcje malarstwa, tłum. J. Guze, Warszawa 1965.

Madejski J., Walter Z., Łódź. Miasto i ludzie, teksty J. Wilmański, Łódź 1977.

Majewski J.S., Warszawa nieodbudowana. Metropolia belle époque, Warszawa 2003.

Mirroring Evil. Nazi Imaginery/ Recent Art, red. N.L. Kleeblatt, New York–New Brunswick, New Jersey–London 2001.

Mrugalska-Banaszak M., „Reklama dźwignią handlu”. Kinowe promocje firm poznańskich w dwudziestoleciu międzywojennym. Wystawa,Ratusz–Sień Gotycka, październik–listopad 1993; Muzeum Narodowe w Poznaniu Oddział Muzeum Historii Miasta Poznania, Poznań 1993.

Nie tylko plakat. Polska grafika reklamowa Dwudziestolecia, [b.m.w.] 2003.

Niżyńska A., Street art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2011.

Nowacki D., Metkowanie świata. O znakach firmowych w prozie współczesnej [w:] Mody w kulturze i literaturze popularnej,red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska, Kraków 2011.

Perczak J.E., Polska reklama prasowa w latach 1945–1989. O reklamie, której nie było?, Warszawa 2010.

Permanentny remanent. Polska grafika reklamowa w czasach PRL-u ([b.m.w.] 2006.

Pincas S., Loiseau M., A History of Advertising, Hong Kong – Köln – London – Los Angeles – Madrid – Paris – Tokyo 2008.

Polska reklama prasowa 1930–1939, Kraków 1995.

Polskie gadanie, z Michałem Głowińskim rozm. Teresa Torańska, „Duży Format” (dod. do „Gazety Wyborczej”) 2005, nr 19.

Prywaciarze 1945–89, red. A. Knyt, A. Wancerz-Gluza, Warszawa 2004.

Sajkiewicz V., Pop elita w supermarkecie sztuki [w:] Kultura popularna, red. W. Godzic, A. Fulińska, M. Filiciak, Kraków 2002.

Saltzman L., Awangarda i kicz raz jeszcze. O etyce reprezentacji, tłum. K. Bojarska, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1/2.

Sobolewski T., Delpy lubi Warszawę, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 242.

Sobolewski T., Klienci brutalnie zbudzeni ze snu, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 267.

Wolert W., Rozwój usług ogłoszeniowych i reklamy w prasie [w:] Szkice z dziejów prasy światowej, oprac. S. Dziki, wstęp M. Tyrowicz, Kraków 2005.

Zydorowicz J., Artystyczny wirus. Polska sztuka krytyczna wobec przemian kultury po 1989 roku, Warszawa 2005.

Informacje

Informacje: Konteksty Kultury, 2013, s. 193 - 213

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

W (krzywym) zwierciadle reklamy – między agitacją a modelowaniem wrażliwości

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-2908-3420

Magdalena Lachman
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Pomorska 171/173, 91-404 Łódź, Polska
https://orcid.org/0000-0003-2908-3420 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Pomorska 171/173, 91-404 Łódź, Polska

Publikacja: 04.2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Magdalena Lachman (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2913

Liczba pobrań: 1753