FAQ

Konteksty Kultury

Świat nie przedstawiony. Felietonistyka Kisiela

Data publikacji: 2011

Konteksty Kultury, 2011, Tom 7, s. 35 - 54

Autorzy

Andrzej Hejmej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3385-0664 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The article is devoted to the feuilleton work of Stefan Kisielewski (Kisiel), a long-term associate of “Tygodnik Powszechny”. A review of various feuilleton achievements, the archeology of a “feuilleton by Kisiel”, leads to an attempt to put in order the diagnoses of the liberal conservative, and the exposure of certain traits of his way of thinking (nonconformism, humour, antitheticity, etc.). A particular attention is drawn to one of the feuilletons – Świat nie przedstawiony  (The Unpresented World) – written in France, after visiting the Paris exhibition of Polish art Présences polonaises in Centre Pompidou (1983). This text applies directly to the geopolitical situation (East-West), the status of Polish art and a human in the isolated political and cultural space, and finally the situation of the author himself. Hejmej presents arguments for the thesis that Kisiel’s feuilletonism – a specific “journal of soul” – is related not only to public dimension (“Polish Rochefort”) but also, in a particular way, to the privacy zone, with an inner need do be a feuilletonist.

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest twórczości felietonistycznej Stefana Kisielewskiego, wieloletniego współpracownika „Tygodnika Powszechnego”. Przegląd rozmaitych realizacji felietonowych, archeologia „felietonu Kisiela”, prowadzi do próby porządkowania diagnoz liberalnego konserwatysty i ujawnienia pewnych cech jego sposobu myślenia (nonkonformizm, humor, antytetyczność etc.). Szczególną wagę przywiązuje się do jednego z felietonów – Świat nie przedstawiony – napisanego we Francji, po zwiedzeniu paryskiej wystawy polskiej sztuki Présences polonaises w Centre Pompidou (1983). Tekst ten odnosi się wprost do sytuacji geopolitycznej (Wschód–Zachód), sytuacji polskiej sztuki i człowieka w izolowanej przestrzeni polityczno-kulturowej, wreszcie sytuacji samego autora. Hejmej wytacza argumenty na rzecz tezy, iż felietonistyka Kisiela – swoisty „dziennik duszy” – związana jest nie tylko z wymiarem publicznym („polski Rochefort”), ale także, w sposób szczególny, ze sferą prywatności, z wewnętrzną potrzebą bycia felietonistą.
 

Bibliografia


Informacje

Informacje: Konteksty Kultury, 2011, s. 35 - 54

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Świat nie przedstawiony. Felietonistyka Kisiela

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-3385-0664

Andrzej Hejmej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3385-0664 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 2011

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Andrzej Hejmej (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1859

Liczba pobrań: 1668