FAQ

Konteksty Kultury

Meandry myślenia o prawdzie

Data publikacji: 10.2012

Konteksty Kultury, 2012, Tom 9 , s. 138 - 147

Autorzy

Krzysztof Śleziński
Uniwersytet Śląsk w Katowicach / Cieszyn, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji ul. Bielska 62 43 - 400 Cieszyn
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Problematyki prawdy nie da się oderwać od rozważań o myśleniu i poznawaniu. Powyższe uwagi wskazują na pierwotność pojęcia prawdy. Bez pojęcia prawdy intelektualna aktywność człowieka byłaby bezcelowa. Wszelka jego myśl traciłaby sens, a wiedza byłaby niemożliwa. Wyraźnie można dostrzec dwie płaszczyzny badań problematyki prawdy: rozumienia jej i myślenia o niej. Sens pojęcia prawdy wyrażający się w tym, co jest rzeczywiście, co naprawdę istnieje, pozostaje niezmienny. Jedynie analizy i interpretacje tego, co rzeczywiste, są różne i zmienne. Myślenie o prawdzie, chociaż naznaczone historycznością, różnorodne, a nawet nihilistyczne, nie narusza jej podstawowego sensu

Bibliografia


Informacje

Informacje: Konteksty Kultury, 2012, s. 138 - 147

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Meandry myślenia o prawdzie

Autorzy

Uniwersytet Śląsk w Katowicach / Cieszyn, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji ul. Bielska 62 43 - 400 Cieszyn

Publikacja: 10.2012

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Krzysztof Śleziński (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1870

Liczba pobrań: 1253