FAQ

Konteksty Kultury

Powieść wiecznie żywa

Data publikacji: 29.03.2019

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 468 - 479

https://doi.org/10.4467/23531991KK.18.043.10585

Autorzy

Anna Łebkowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Gołębia 16, 30-001 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3954-5388 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The Eternal Life of the Novel

In this article – which is an answers to questions posed in a survey – I analyse Thomas Pavel’s understanding of the history of the novel. I juxtapose his propositions with contemporary trends within literary history, emphasizing his substantial contribution to research of fictitious worlds and the literary persona. I underscore the evident intellectual affinities with the theory of Charles Taylor. Furthermore, I also examine the question of the ethics of reading from diverse standpoints (Daniel Defoe’s novel serves as an example), recognizing that if there are any affinities that we can speak of at all, in this case, then they would point to theories of Martha Nussbaum rather than to the views inspired by Derrida, Rorty, or feminist criticism. I focus on the selection criteria adopted by the scholar, who is less concerned with the twentieth-century novel – especially the self-referential kind – and concentrates less on various crises of values but is instead more inclined to explore novels grounded in common moral beliefs, that is those possessing “a literary safety system.” Consistency of the adopted research perspective allowed the researcher to approach the genre’s history in an innovative way.

Bibliografia

Damrosch D., What is World Literature, Princeton 2003.

Debating World Literature, red. Ch. Prendergast, London, New York 2004.

Defoe D., Dola i niedola sławnej Moll Flanders. Z jej własnych zapisków, tłum. T. Tatarkiewiczowa, Warszawa 1951.

Defoe D., Roxana czyli szczęśliwa kochanka, tłum. J. Pawłowiczowa, Warszawa 1954.

Doležel L., „Heterocosmica”: Fiction and Possible Worlds, Baltimore, London 1998.

Ferguson F., Planetary Literary History: The Place of the Text, „New Literary History” 2008, t. 39, nr 3.

Głowiński M., Porządek, chaos, znaczenie. Szkice o powieści współczesnej, Warszawa 1968.

Hegel G.W.F., Wykłady o estetyce, tłum. J. Grabowski, A. Landman, t. 1, Warszawa
1964.

Kott J., Wstęp [w:] D. Defoe, Dola i niedola sławnej Moll Flanders. Z jej własnych zapisków, tłum. T. Tatarkiewiczowa, Warszawa 1951.

Kulturowa historia literatury, red. W. Bolecki, A. Łebkowska, Warszawa 2015.
Lodge D., After Bahhtin: Essay on Fiction and Criticism, London, New York 1990.
Lukács G., Teoria powieści. Esej historyczno-filozoficzny o wielkich formach epiki,
tłum. J. Goślicki, posł. A. Brodzka, Warszawa 1968.
Markiewicz H., Teorie powieści za granicą. Od początków do schyłku XX wieku, Warszawa
1995.
Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.

Moretti F., Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury, tłum. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, Kraków 2016.

A New History of French Literature, red. D. Hollier, Cambridge Mass. 1989.

A New History of German Literature, red. D.E. Wellbery, J. Ryan, Cambridge Mass. London 2004.

A New Literary History of America, red. G. Marcus, W. Sollors, Cambridge Mass. 2009.

Pavel T., The Lives of the Novel: A History, Princeton 2013.

Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W.J. Popowski, Warszawa 1996.

Ryan M.L., Possible Worlds in Literary Theory, „Style” 1992, nr 4.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska M. Rychter, Warszawa 2001.

Informacje

Informacje: Konteksty Kultury, 2018, s. 468 - 479

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Eternal Life of the Novel

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-3954-5388

Anna Łebkowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Gołębia 16, 30-001 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3954-5388 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Gołębia 16, 30-001 Kraków

Publikacja: 29.03.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Anna Łebkowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 28

Liczba pobrań: 30