FAQ

Konteksty Kultury

Czytelnik jako muzyk, lektura jako próba. O Wierszach-partyturach… Piotra Bogaleckiego

Data publikacji: 10.2023

Konteksty Kultury, 2023, Tom 20 zeszyt 2, s. 204 - 209

https://doi.org/10.4467/23531991KK.23.019.18359

Autorzy

Anna Bieryt
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0009-0007-9947-9929 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

(Rec. Piotr Bogalecki, Wiersze-partytury w poezji polskiej neoawangardy. Białoszewski – Czycz – Drahan – Grześczak – Partum – Wirpsza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, ss. 500)

Informacje

Informacje: Konteksty Kultury, 2023, s. 204 - 209

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Reader as a Musician, Reading as Trial. On Wiersze-partytury… (Music Score-Poems…) by Piotr Bogalecki

Autorzy

https://orcid.org/0009-0007-9947-9929

Anna Bieryt
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0009-0007-9947-9929 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 10.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Anna Bieryt (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 207

Liczba pobrań: 154