FAQ

Konteksty Kultury

Odpominanie języka: Charles Taylor o językowej naturze człowieka (Charles Taylor, The Language Animal: The Full Shape of the Human Linguistic Capacity, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2016, ss. 352)

Data publikacji: 29.01.2018

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 3, s. 360 - 365

https://doi.org/10.4467/23531991KK.17.025.8169

Autorzy

Andrzej Pawelec
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-9807-9065 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Odpominanie języka: Charles Taylor o językowej naturze człowieka (Charles Taylor, The Language Animal: The Full Shape of the Human Linguistic Capacity, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2016, ss. 352)

Odpominanie języka: Charles Taylor o językowej naturze człowieka (Charles Taylor, The Language Animal: The Full Shape of the Human Linguistic Capacity, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2016, ss. 352)

Bibliografia


Informacje

Informacje: Konteksty Kultury, 2017, s. 360 - 365

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Unforgetting the Language: Charles Taylor on the Linguistic Nature of Man

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-9807-9065

Andrzej Pawelec
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-9807-9065 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 29.01.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Andrzej Pawelec (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1508

Liczba pobrań: 911