FAQ

Konteksty Kultury

Kwestia kwestii, czyli o scholastyce i dialektyce w Przydatkach Sebastiana Petrycego

Data publikacji: 10.2012

Konteksty Kultury, 2012, Tom 9 , s. 17 - 32

Autorzy

Agnieszka Michalkiewicz-Gorol
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
https://orcid.org/0000-0002-8297-038X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

W szkicu przypominane są ponownie postać i dokonania Sebastiana Petrycego, polskiego arystotelika, twórcy pierwszego tłumaczenia dzieł Arystotelesa na język polski, tym razem w kontekście analizy scholastycznego schematu zarówno kompozycji, jak i stylu Przydatków do Etyki i Polityk Arystotelesowej. W artykule akcentowane są innowacyjne rozwiązania pilźnianina w tym zakresie z uwzględnieniem tradycji literackiej komentarzy scholastycznych z epoki średniowiecza i renesansu. Na przykładzie wybranych kwestii z Przydatków poddaje się analizie wielowarstwowy układ scholastyczny. W artykule zostaje szczegółowo omówiona struktura warstwy Polonica, która stanowi interesujący skądinąd zapis przemyśleń i obserwacji Petrycego dotyczących współczesnych mu wydarzeń czy postaci. Poruszana jest również rola dialektyki oraz indukcji w budowaniu przez pilźnianina kwestii scholastycznych. Warto podkreślić, że w Przydatkach autor odchodzi od wyłącznie egzegetycznego charakteru swoich komentarzy. Petrycy stworzył tekst wielowarstwowy, w którym elementy greckie, rzymskie, biblijne i kościelne są uzupełniane odwołaniami do współczesności. Arystotelik nie ogranicza się do spolszczenia treści filozoficznych Stagiryty. Przyjęta przez Petrycego forma literacka uwydatniła wielość jego zainteresowań. Przydatki łączą treści i refleksje, które są interesującym przedmiotem badań dla historyka zarówno filozofii, jak i nauk społeczno-politycznych, wychowania czy literatury.

Bibliografia


Informacje

Informacje: Konteksty Kultury, 2012, s. 17 - 32

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Kwestia kwestii, czyli o scholastyce i dialektyce w Przydatkach Sebastiana Petrycego

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-8297-038X

Agnieszka Michalkiewicz-Gorol
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
https://orcid.org/0000-0002-8297-038X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

Publikacja: 10.2012

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Agnieszka Michalkiewicz-Gorol (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2281

Liczba pobrań: 1360