FAQ

Konteksty Kultury

„Ostatnie słowo Bytu”. Metafizyczne medytacje w poezji Andrzeja Buszy

Data publikacji: 20.09.2013

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 3, s. 382 - 393

https://doi.org/10.4467/23531991KK.13.009.1767

Autorzy

Justyna Budzik
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-3530-0647 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Szkic poświęcony jest metafizycznej liryce Andrzeja Buszy. Inspiracją do pogłębionego nad nią namysłu stały się najnowsze, angielskojęzyczne wiersze poety, w których zastanawia się on nad fenomenem śmierci, a także stawia pytania dotyczące istnienia/nieistnienia Boga we wszechświecie. Filozoficzne refleksje, jakie pojawiają się w wielu utworach, pomagają w sformułowaniu hipotezy, że Busza poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania na dwóch przeciwległych biegunach – metafizycznym i filozoficznym. Lektura ostatniego tomu zatytułowanego Niepewność poszerza pole interpretacji, bowiem poeta wskazuje trzecią sferę – naukową, w której poszukiwać będzie odpowiedzi na pytania o byt. Trzy obszary, wokół których ogniskują się przemyślenia Andrzeja Buszy, ujawniają  niepokój i niepewność, które wciąż towarzyszą lirycznemu bohaterowi jego wierszy. Artykuł miał na celu przybliżenie jednego z najistotniejszych wątków w twórczości poety z kanadyjskiego Vancouver, oświetlając go z trzech różnych, przenikających się w tej poezji, perspektyw.

Bibliografia

Busza A., Podróż, „Fraza” 2010, nr 1 (67).

Busza A., Znaki wodne, Paryż 1969.

Busza A., Czaykowski B., Pełnia i przesilenie. Full Moon and Summer Solstice, tłum. Bogdan Czaykowski, Toronto-Rzeszów 2008.

Czaykowski B., Jakieś ogromne szczęście, Wiersze wybrane z lat 1956–2006, wybór, oprac. i przedmowa B. Szałasta-Rogowska, Kraków 2007.

Czaykowski B., Ziemioskłon, Toronto 2007.

Gadacz T., Historia filozofii XX wieku: nurty, t. I, Kraków 2009.

Jaspers K., Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii, tłum. D. Stroińska, Warszawa 1997, s. 194.

Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma... O Bogu, diable, grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, tłum. T. Baszniak, M. Panufnik, Kraków 2010.

Nietzsche F., Wiedza radosna, tłum. L. Staff, posł. K. Matuszewski, Kraków 2003.

Różewicz T., Nauka chodzenia [w:] tegoż, Poezja 4, Wrocław 2006.

Różewicz T., Spadanie czyli o elementach wertykalnych i horyzontalnych w życiu człowieka współczesnego [w:] tegoż, Poezja 2, Kraków 1988.

Ruszar J. M., Różewicz, Ewangelia według Kaina [w:] Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, red. J. M. Ruszar, Warszawa 2011.

Sartre J. P., Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. J. Krajewski,  Warszawa 1998.

Skrendo A., Poezja po „śmierci Boga”. Różewicz i Nietzsche [w:] tegoż: Poezja modernizmu. Interpretacje, Kraków 2005.

Swift J., Podróże do wielu odległych narodów świata, Cz. III,tłum. M. Słomczyński, Kraków 1979.

Szczukowski D.,Literatura i religia[w:]tegoż:Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego, Kraków 2008.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii. Filozofia XIX wieku i współczesna, t. III, Warszawa 1988.

Informacje

Informacje: Konteksty Kultury, 2013, s. 382 - 393

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

„Ostatnie słowo Bytu”. Metafizyczne medytacje w poezji Andrzeja Buszy

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-3530-0647

Justyna Budzik
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-3530-0647 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 20.09.2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Justyna Budzik (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2242

Liczba pobrań: 1364