FAQ

Konteksty Kultury

Włoskie wędrówki literackie

Data publikacji: 2011

Konteksty Kultury, 2011, Tom 7, s. 212 - 223

Autorzy

Dorota Siwor
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-5506-8334 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The starting point for the author’s considerations refer to literary inspirations with the source in Italy and its culture. The essay is devoted to three books: Pamięci Włoch (Memory of Italy) (1982) by Wojciech Karpiński, Droga do Sieny (Road to Sienna) (2005) by Marek Zagańczyk and Włoskie miniatury (Italian miniatures) (2008) by Adam Szczuciński. The intellectual value of the reflection of writers visiting famous places in Italy and the spiritual aspect of these journeys are particularly emphasized. The author illustrates how essayists bind the thoughts concerning art, landscape and literature with remarks about social life, politics, philosophy. She emphasizes both the similarities and the differences in the apprehension of the subject by particular writers, at the same time indicating the literary value of these books. In the conclusion she underlines the role of the creative reading ability, which causes Italian wanderings to become an inspiration on the way to a better understanding of oneself and the surrounding reality.

Streszczenie
Punkt wyjścia dla rozważań autorki stanowią inspiracje literackie, których źródłem jest Italia i jej kultura. Szkic poświęcony jest trzem książkom: Pamięci Włoch (1982) Wojciecha Karpińskiego, Drodze do Sieny (2005) Marka Zagańczyka i Włoskim miniaturom (2008) Adama Szczucińskiego. W szczególności zaakcentowany zostaje walor intelektualny refleksji pisarzy odwiedzających znane miejsca Włoch oraz aspekt duchowy tych podróży. Autorka pokazuje, w jaki sposób eseiści wiążą przemyślenia dotyczące sztuki, krajobrazu i literatury z uwagami o życiu społecznym, polityce, filozofii. Uwypukla zarówno podobieństwa, jak i różnice w ujęciu tematu przez poszczególnych pisarzy, wskazując przy tym na wartość literacką tych książek. W konkluzji podkreśla rolę umiejętności twórczego czytania, która sprawia, iż włoskie wędrówki stają się inspiracją w drodze ku rozumieniu samego siebie i dookolnej rzeczywistości.
 

Bibliografia


Informacje

Informacje: Konteksty Kultury, 2011, s. 212 - 223

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Włoskie wędrówki literackie

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-5506-8334

Dorota Siwor
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-5506-8334 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 2011

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Dorota Siwor (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1814

Liczba pobrań: 1206