FAQ

Konteksty Kultury

„proszę księdza – ja naprawdę Go szukałem”. Religijne rozterki w poezji Zbigniewa Herberta

Data publikacji: 17.03.2016

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 4, s. 436 - 450

https://doi.org/10.4467/23531991KK.18.4778

Autorzy

Anna Wesołowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The article is yet another attempt at reading Zbigniew Herbert’s poetry from the point of view of religious motifs, with emphasis on the attitude towards Christian rituals and the practice of taking part in them. In the discussion, I refer to poems from different periods of the poet’s artistic life – beginning with 1949 up to the Epilog burzy volume. The aim of the article is to point up the complexity of the problem of religiosity in Herbert’s poetry: simplifying faith through religious stereotypes, the inner conflict between faith and the inability to find one’s place in any particular religion. The discussion was inspired by texts by Tomasz Garbol, Aleksander Fiut, Andrzej Franaszek and Stanisław Barańczak

Bibliografia

Literatura podmiotu:

Herbert Z., Chrzest [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. R. Krynicki, Kraków 2008.

Herbert Z., Homilia [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. R. Krynicki, Kraków 2008.

Herbert Z., Mysz kościelna [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. R. Krynicki, Kraków 2008.

Herbert Z., Ostatnia prośba [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. R. Krynicki, Kraków 2008.

Herbert Z., Święta Weronika [w:] tegoż, Utwory rozproszone (Rekonesans), red. R. Krynicki, Kraków 2011.

Herbert Z., Tomasz [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. R. Krynicki, Kraków 2008.

 

Literatura przedmiotu:

Antoniuk M., Otwieranie głosu. Studium wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (do 1957 roku), Kraków 2009.

Barańczak S., Uciekinier Utopii. poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 2001.

Błoński J., Tradycja, ironia, głębsze znaczenie [w:] Poznawanie Herberta, t. 1, red. A. Franaszek, Kraków 1998.

Czapliński P., Śmierć, czyli niedoskonałości [w:] Poznawanie Herberta, t. 1, red. 
A. Franaszek, Kraków 1998.

Encyklopedia katolicka, t. 6, red. J. Walkusz in., Lublin 1993.

Fiut A., Herbert – poeta religijny?, „Rzeczpospolita”, 18.05.2006, http://www.wdq.home.pl/herbert/herbert35.htm, dostęp: 9.12.2015.

Fiut A., Język wiary niewiary [w:] Poznawanie Herberta, t. 1, red. A. Franaszek, Kraków 1998.

Franaszek A., Ciemne źródło. Esej cierpieniu twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 2008.

Freud Z., Motyw wyboru szkatułek [w:] tegoż, Sztuki plastyczne literaturatłum. R. Reszke, Warszawa 2009.

Garbol T., Chrzest ziemi. Sacrum poezji Zbigniewa Herberta, Lublin 2006.

Herbert K., Pani Herbert, rozmowę przepr. J. Żakowski, „Gazeta Wyborcza”, 30.12.2001–1.01.2002, http://www.fundacjaherberta.com/krotki-rys-biograficzny/wspomnienia-rodziny-i-przyjaciol-o-herbercie/katarzyna-herbert, dostęp: 9.12.2015.

Herbert Z., Ze Zbigniewem Herbertem..., rozmowę przepr. ks. J.S. Pasierb, „Zeszyty Literackie” 2002, nr 4, http://www.fundacjaherberta.com/krotki-rys-biograficzny/herbert-o-sobie/ze-zbigniewem-herbertem-rozmawia-ksiadz-janusz-s-pasierb, dostęp: 13.06.2015.

Lisicki P., Puste niebo Pana Cogito [w:] Poznawanie Herberta, t. 1, red. A. Franaszek, Kraków 1998.

Nowa księga przysłów wyrażeń przysłowiowych polskich, t. 2: K–P, red. J. Krzyżanowski in., Warszawa 1970.

Nowa księga przysłów wyrażeń przysłowiowych polskich, t. 3: R–Ż, red. J. Krzyżanowski in., Warszawa 1972.

Pismo Święte Starego Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. 3 popr., Poznań–
–Warszawa 1982.

Przybylski R., Między cierpieniem formą [w:] Poznawanie Herberta, t. 1, red. A. Franaszek, Kraków 1998.

Ricoeur P., Religia, ateizm, wiara, tłum. H. Bortnowska [w:] tegoż, Egzystencja hermeneutyka: rozprawy metodzie, red. S. Cichowicz, tłum. E. Bieńkowska in., Warszawa 1985.

Sawicki S., Sacrum literaturze [w:] Sacrum literaturze, red. J. Gotfryd, M. Jasińska, S. Sawicki, Lublin 1983.

Seweryniak H., Uwierzyć zmartwychwstanie, rozmowę przepr. J. Krasnowska-Dyńka, „Echo Katolickie” 2012, nr 14, http://echokatolickie.pl/index.php?str=100&id=4056, dostęp: 9.12.2015.

Tischner J., człowieku. Wybór pism filozoficznych, red. A. Bobko, BN nr 306, Wrocław 2003.

Werner M., Rovigo: portret na pożegnanie [w:] Poznawanie Herberta, t. 1, red. A. Franaszek, Kraków 1998.

Zbigniew Herbert / Henryk Elzenberg. Korespondencja, red. B. Toruńczyk, Warszawa 2002.

Informacje

Informacje: Konteksty Kultury, 2015, s. 436 - 450

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

„proszę księdza – ja naprawdę Go szukałem”. Religijne rozterki w poezji Zbigniewa Herberta

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 17.03.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Anna Wesołowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2211

Liczba pobrań: 3507