FAQ

Konteksty Kultury

Herbert, Narcyz i mucha albo proces tekstotwórczy jako praca reinterpretacji

Data publikacji: 06.06.2018

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 65 - 82

https://doi.org/10.4467/23531991KK.18.004.8770

Autorzy

Mateusz Antoniuk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-1608-2691 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The article presents the history of Zbigniew Herbert’s work on the prose miniature devoted to mythological Narcissus. The analysis of the preserved manuscript versions serves to illustrate the multi-layer process of reinterpretation of the myth. Herbert in the “laboratory of the draft” tested various concepts of this reinterpretation. The Herbert’s text on Narcissus published in print reveal only to a limited degree the scale of the author’s invention in deconstructing and transforming the canonical versions of the Greek myth.

Bibliografia

Adamiec M., „…Pomnik trochę niezupełny…”. Rzecz apokryfach poezji Zbigniewa Herberta, Gdańsk 1996.

Antoniuk M., Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza. Próby czytania, Kraków 2015.

Archiwum Zbigniewa Herberta. Inwentarz, oprac. Henryk Citko, Warszawa 2008.

Grimal P., Słownik mitologii greckiej rzymskiej, tłum. M. Bronarska in., wyd. 2, Wrocław 1990.

Herbert Z., Listy do Muzy, Gdynia 2000.

Herbert Z., Narcyz, „Zeszyty Literackie” 1999, nr 68.

Herbert Z., Miłosz C., Korespondencja, Warszawa 2006.

Nycz R., stronę humanistyki innowacyjnej. Tekst jako laboratorium, „Teksty Drugie” 2013, nr 1–2.

Informacje

Informacje: Konteksty Kultury, 2018, s. 65 - 82

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Herbert, Narcissus and the Fly, or the Text-creating Process as a Work of Reinterpretation

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-1608-2691

Mateusz Antoniuk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-1608-2691 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 06.06.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Mateusz Antoniuk (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 4240

Liczba pobrań: 1413