FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Romanica Cracoviensia

Opis

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.

Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim.

Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ISSN: 1732-8705

eISSN: 2084-3917

Punkty MNiSW: 100

UIC ID: 26285

DOI: 10.4467/20843917RC

Redakcja

Redaktor naczelny:

Prof. dr hab. Wacław Rapak

Zastępca redaktora naczelnego:

Dr Jakub Kornhauser,

Dr Tomasz Krupa

Redaktorzy:

Xavier Farré Vidal,

Dr Serafina Santoliquido,

Weronika Korzeniecka,

Dr Agnieszka Kocik,

Dr Marta Wicherek

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Tom 23, numer 4

Data wydania: 29.05.2024

Redaktorzy numeru: Ioana Bot, Adrian Tudurachi

Redaktor naczelny: Wacław Rapak

Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser, Tomasz Krupa

Projekt okładki: Dorota Heliasz

Wydanie finansowane ze środków Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zawartość numeru