FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tom 18 (2018) Następne

Data wydania: 2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Wacław Rapak Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Jakub Kornhauser Orcid

Zawartość numeru