FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tom 16 (2016) Następne

Data wydania: 18.10.2016

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Barbara Markowska

Zastępca redaktora naczelnego Jakub Kornhauser Orcid

Zawartość numeru

Mariana-Diana Câșlaru, Elena Mihaela Andrei

Romanica Cracoviensia, Tom 16, Numer 2, Tom 16 (2016), s. 57 - 64

https://doi.org/10.4467/20843917RC.16.006.5927
Czytaj więcej Następne