FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Paradigmele termenilor militari de origine polonă în cronicile lui Miron Costin, Nicolae Costin şi Ion Neculce

Data publikacji: 18.10.2016

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 2, s. 65 - 74

https://doi.org/10.4467/20843917RC.16.007.5928

Autorzy

Raluca E. Iftime
Universitatea din București
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The article examines the influence exercised by Polish language with regard to military terminology of old Romanian vocabulary. By establishing three lexical-semantic fields, we shall take into account generic names of military personnel, generic names of military grades and generic names of weaponry and munitions. Polish influence over Romanian old vocabulary between XVI and XVIII centuries is the result of direct relations between Romanian and Polish savants, due to contact of Moldavian scholars with Polish schools during their studies and with Polish realities or due to presence of Polish people in Moldova, as missionaries and/or travelers. Therefore, we shall examine how Polish influence has distributed over Romanian old texts, such as chronicles or text translations from Polish language by rendering to Romanian language lexical loanwords into the military field of direct Polish origin or lexemes in Polish originated from Latin or sometimes, a Romanic idiom.
 

Bibliografia

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, 2015, Formarea cuvintelor în limba română, vol. IV, Bucureşti: Editura Academiei.

BogdanIoan, 1907–1908,Documentul rânzenilor din 1484 şi organizarea armatei moldovene în sec. XV, Analele Academiei Române, seria II, vol. XXX: 401.

BolocanGheorghe, 1981, Dicţionarul elementelor româneşti din documente slavo-române (13741600), Bucureşti: Editura Academiei.

Brückner Aleksander,2008, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa: Wiedza Powszechna.

BrzezińskiRichard, 1987, Polish armies 15691696, vol. I, Oxford: Osprey Publishing.

CazacuBoris,1943,Influenţa latină asupra limbii şi stilului lui Miron Costin, Cercetări literare V: 41–64.

ChivuGheorghe, 1994, Influenţa italiană asupra limbii române vechi, Studii şi cercetări literare XLV/1–2: 19–29.

CostinMiron, 1944, Letopiseţul Ţării Moldovei dela Aron Vodă încoace, P.P. Panaitescu (ed. critică), Bucureşti: Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă.

CostinNicolae, 1942, Letopiseţul Ţării Moldovei dela zidirea lumii până la 1601, Ioan Şt. Petre (ed. îngrijită), Bucureşti: Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă.

DeboveanuElena, 1962, Unele aspecte ale influenţei polone în limba letopiseţului lui Nicolae Costin, Romanoslavica VI: 93–109.

Linde Samuel, 1808–1812,Słownik języka polskiego, t. I–III, Warszawa: Drukarnia XX. Pijarów.

LinţaElena, 1964, Termeni militari de origine polonă în limba cronicarilor români, Romanoslavica, X: 195–208.

Linţa Elena, 1974, Wyrazy polskiego pochodzenia w języku rumuńskim, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Mitu Mihai, 1963, Termeni de origine polonă în documentele slavo-moldoveneşti (1388–1517), Romanoslavica XII: 155–224.

Mitu Mihai, 1983, Conceptul de împrumuturi „în serie” (cu referire la polonismele limbii române), Studii şi cercetări lingvistice XXXIV/1: 12–18.

MituMihai,2001,Studii de etimologie româno-slavă, Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic.

MituMihai, 2006, Cercetări etimologice şi lexico-semantice, seria ,,Etymologica 24”, Bucureşti: Editura Academiei Române.

MituMihai, 2007, Romano-polonica I. Studii de istorie culturală, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.

MoroianuCristian, 2006, Împrumuturi sinonimice cu aceeaşi origine. Sinonimia etimologică, (in:) Limba română. Aspecte sincronice şi diacronice, Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 627–634.

NeculceIon, 2001, Letopiseţul Ţării Moldovei, Bucureşti–Chişinău: Editura Litera Internaţional.

PanaitescuP.P., 1930, Călători poloni în Ţara Românească, Bucureşti: Editura Cultura Naţională.

SimonescuDan, 1939, Literatura românească de ceremonial. Condica Gheorghachi, Bucureşti:Fundaţia Regelui Carol I.

UrsuN.A., 1991, Nicolae Costin, traducător al Geografiei universale a lui Giovani Botero, Revista de istorie şi teorie literară, XXXIX, nr. 3–4: 365–379.

PAGINI WEB[1]

SJP = Słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN(http://sjp.pwn.pl/).

SSP = Słownik staropolski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (http://www.staropolska.pl/slownik).[1]
 Ultima accesare a avut loc în decembrie 2015.

 

Informacje

Informacje: Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), s. 65 - 74

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Paradigms of Polish military terms in the chronicals of Miron Costin, Nicolae Costin and Ion Neculce

Autorzy

Universitatea din București

Publikacja: 18.10.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Raluca E. Iftime (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Francuski

Liczba wyświetleń: 1601

Liczba pobrań: 2651