FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tom 22, Numer 2

Los actos de habla directivos en la historia del español

Tom 22 (2022) Następne

Data wydania: 13.09.2022

Opis

 

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Barbara Markowska

Redaktor numeru tematycznego Andrzej Zieliński

Zawartość numeru