FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tom 12 (2012) Następne

Data wydania: 15.07.2012

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Marcela Świątkowska

Zastępca redaktora naczelnego

Sekretarz redakcji Iwona Piechnik

Zawartość numeru

Marcela Świątkowska

Romanica Cracoviensia, Tom 12, Numer 1, Tom 12 (2012), s. 7 - 8

Czytaj więcej Następne