FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tom 19 (2019) Następne

Data wydania: 2019

Opis

Umiędzynarodowienie czasopisma „Romanica Cracoviensia” przez zwiększenie liczby zagranicznych recenzentów w latach 2019 i 2020 – zadanie finansowane w ramach umowy nr 898/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Barbara Markowska

Zastępca redaktora naczelnego Jakub Kornhauser Orcid

Sekretarz redakcji Karolina Czerska

Zawartość numeru