FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Numéro spécial (2)

Cultura română în oglinzi pluridisciplinare

Tom 23 (2023) Następne

Data wydania: 12.2023

Opis
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Filologiczny

Projekt okładki: Dorota Heliasz

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Wacław Rapak Orcid

Redakcja zeszytu Olga Bartosiewicz-Nikolaev, Kazimierz Jurczak, Tomasz Krupa, Anna Oczko

Zawartość numeru

Jarmila Horáková

Romanica Cracoviensia, Numéro spécial (2), Tom 23 (2023), s. 207 - 214

https://doi.org/10.4467/20843917RC.23.022.18516
Czytaj więcej Następne

Petar Radosavljević, Kristina Katalinić, Tena Fištrović

Romanica Cracoviensia, Numéro spécial (2), Tom 23 (2023), s. 261 - 272

https://doi.org/10.4467/20843917RC.23.028.18522
Czytaj więcej Następne