FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tom 12 (2012) Następne

Data wydania: 29.10.2012

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Marcela Świątkowska

Zastępca redaktora naczelnego

Sekretarz redakcji Iwona Piechnik