FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tom 9 (2009) Następne

Data wydania: 2009

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Marcela Świątkowska

Zastępca redaktora naczelnego

Sekretarz redakcji Iwona Piechnik

Recenzenci numeru dr hab. Jerzy Brzozowski, prof. UJ, dr hab. Maria Maślanka-Soro, dr hab. Ryszard Siwek, prof. UP, dr hab. Wacław Rapak, prof. UJ, prof. dr hab. Stanisław Widłak

Zawartość numeru

Sonia Fajkis

Romanica Cracoviensia, Tom 9, Numer 1, Tom 9 (2009), s. 34 - 42

Czytaj więcej Następne

Małgorzata Kuta

Romanica Cracoviensia, Tom 9, Numer 1, Tom 9 (2009), s. 43 - 54

Czytaj więcej Następne

Dominique Rougé

Romanica Cracoviensia, Tom 9, Numer 1, Tom 9 (2009), s. 92 - 100

Czytaj więcej Następne

Iwona Piechnik

Romanica Cracoviensia, Tom 9, Numer 1, Tom 9 (2009), s. 180 - 189

Czytaj więcej Następne