FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wojciech Meisels: vita e produzione linguistico-letteraria dell’autore del più popolare dizionario bilingue italiano-polacco, polacco-italiano

Data publikacji: 18.10.2016

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 2, s. 121 - 135

https://doi.org/10.4467/20843917RC.16.011.5932

Autorzy

Luca Palmarini
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-4223-8290 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

This work intends to analyze the linguistic production of Wojciech Meisels, author of Italian language grammars and a bilingual dictionary Italian-Polish, Polish-Italian. This work reconstructs the author’s life and tries to understand his first contacts with the Italian culture and language. Survivor the Second World’s War, Wojciech Meisels was the professor at the Jagiellonian University of Cracow. He prepared a highly popular bilingual Italian-Polish, Polish Italian dictionary, in two volumes, entitled Podręczny Słownik włosko-polski (1964) and Podręczny słownik polsko-włoski (1970). The second part of the article presents a lexicographic analyze of this dictionary trying to explain its success

Bibliografia

Biernacka-Licznar Katarzyna, Łukasiewicz Justyna,2014, Początki kariery uniwersyteckiej Nestora polskich italianistów, Italica Wratislaviensia 5: 441–451.

Birkenmajer Józef, 1937, Prace o Kasprowiczu 1926–1936, Pamiętnik Literacki 33/4: 1012–1039.

Giannini Fortunato, Moscheni Carlo, 1911, Praktyczna metoda języka włoskiego – gramatyka, Lwów: Nakładem Księgarni Polskiej Bernarda Połonickiego.

Heydel Adam, 1933, Jacek Malczewski. Człowiek i artysta, Kraków: Wydawnictwo Literacko-Naukowe (Wojciech Meisels).

Jamrozik Elżbieta, 2014, Zarys nauczania języka włoskiego w Polsce, Języki obce w szkole 3: 23–30.

Jamrozik Elżbieta, 2015, Il problema delle collocazioni attraverso gli esempi del Vocabolario degli Accademici della Crusca, (in:)Percorsi linguistici tra Italia e Polonia, Elżbieta Jamrozik, Roman Sosnowski (ed.), Firenze: Franco Cesati editore, 37–54.

Kalina Paweł, 1938, Samouczek języka włoskiego, Kraków: Księgarnia Powszechna.

Kasprowicz Jan, 1931, Obraz poezji angielskiej, Kraków: Wyd. Wojciech Meisels.

Marello Carla, 1989, Dizionari bilingui, Bologna: Zanichelli.

Meisels Wojciech, 1926, Italia a Powstanie Styczniowe, Kraków: Italica.

Meisels Wojciech, 1928, Piłsudski, Roma: Anonima Romana Editoriale.

Meisels Wojciech, 1950, Zarys gramatyki włoskiej, Kraków: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Meisels Wojciech, 1957, Język włoski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Meisels Wojciech, 1964, Podręczny słownik włosko-polski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Meisels Wojciech, 1970, Podręczny słownik polsko-włoski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Meisels Wojciech, 1986, Podręczny słownik włosko-polski (in due volumi) / Podręczny słownik polsko-włoski (in due volumi), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Młynarska Henryka, Pieczątkowski Feliks, 1975, Wojciech Meisels, (in:) Polski Słownik Biograficzny, Warszawa–Kraków–Wrocław: Zakład Narodowy Ossolińskich, Volume XX, 388–389.

Palmarini Luca, 2015, Gli albori dell’insegnamento della lingua italiana presso l’Università Jagellonica di Cracovia, (in:) L’Italia e la cultura europea, Anna Klimkiewicz, Maria Malinowska, Alicja Paleta e Magdalena Wrana (red.), Firenze: Franco Cesati, 29–37.

Rykaczewski Erazm, 1856, Dokładny słownik włosko-polski, Berlin: Behr.

Rykaczewski Erazm, 1857, Dokładny słownik polsko-włoski, Berlin: Behr.

Soja Stanisław, Zawadzki Zbigniew, 1960, Słownik włosko-polski, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Soja Stanisław, Zawadzki Zbigniew, Zawadzka Celeste, 1961, Słownik polsko-włoski, Warszawa: Wiedza Powszechna.

SosnowskiRoman, 2006, 150 anni della lessicografia bilingue italiano-polacca (1856–2006), (in:) Prospettive nello studio del lessico italiano, Atti SILFI, E. Cresti(ed.), Firenze: FUP, 71–76.

Teczka pracownika:Wojciech Meisels, Biblioteka Jagiellońska, Archiwum pracowników UJ, AUJ, S III 246.

Zieliński Andrzej, 2004, Literatura Polska we Włoszech międzywojennych, Rocznik Biblioteki Narodowej XXVI: 299–331.

SITOTECA

Lemma cerviero, http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=cerviero (consultato il 10.02.2016).

Lemmacozzata, http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=cozzata (consultato il 10.03.2016).

Lemma gufo su Garzanti, http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=gufo (consultato il 20.03.2016).

Lemma odludek, Słownik języka polskiego (Dizionario della lingua polacca), http://sjp.pl/odludek (consultato il 22.03.2016).

Informacje

Informacje: Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), s. 121 - 135

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The life and the lingustic production of Wojciech Meisels, author of Italian language grammars and a bilingual Italian-Polish, Polish-Italian dictionary

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-4223-8290

Luca Palmarini
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-4223-8290 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 18.10.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Luca Palmarini (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Włoski

Liczba wyświetleń: 1660

Liczba pobrań: 1075