FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Note sulla funzione della diatesi passiva in italiano e in inglese a livello della prospettiva funzionale dell’enunciato (PFE)

Data publikacji: 15.02.2010

Romanica Cracoviensia, Tom 10 (2010), Tom 10, Numer 1, s. 1 - 1

Autorzy

Eva Klímová
Slezská univerzita v Opave, Hradecká 17, FVP SU Opava. Ceská republika
https://orcid.org/0000-0001-8101-4831 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Uwagi o funkcji strony biernej w języku włoskim i angielskim w ujęciu funkcjonalnej perspektywy zdania
Artykuł omawia stronę bierną w języku włoskim i angielskim w ujęciu funkcjonalnej perspektywy zdania. Chociaż wszystkie inne kategorie czasownikowe spełniają jakąś funkcję w obrębie jednostek komunikacyjnych tematu i właściwego przechodzenia strony, funkcja strony biernej jest inna: można ją postrzegać jako sposób zmieniania struktury skłaniowej zdania, a jednocześnie jako sposób zmieniania perspektywy zdania. Wniosek jest taki, że strony biernej częściej używa się w języku angielskim w celu zmieniania stałego, czyli zgramatykalizowanego szyku wyrazowego. W konsekwencji zmienia się także perspektywa zdania. W języku włoskim szyk wyrazowy jest luźniejszy, a strona bierna jest używana głównie w celu uogólnienia wykonawcy czynności.

Bibliografia

ALISOVA T. (1972), Strutture semantiche e sintattiche della proposizione semplice in italiano, Firenze: SGI.

BECCARIA G. L. (1996), Dizionario di linguistica, Torino: Einaudi.

BENINCÀ P. (1991), Ordine normale e ordini marcati. In: L. Renzi (a cura di) (1991), Grande grammatica italiana di consultazione, vol. I. Mulino: Milano.

DANEŠ F. (1964), A Three-Level Approach to Syntax, TLP 1, 225–240.

DANEŠ F. (1964), Per una sintassi a tre livelli. In: R. Sornicola, A. Svoboda (a cura di) (1991), Il campo di tensione, Napoli: Liguori, 113–133.

DANEŠ F., HLAVSA Z., GREPL M. (a cura di) (1987), Mluvnice češtiny 3. Skladba, Praha: Academia.

DUŠKOVÁ L. et al. (1988), Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia.

FIRBAS J. (1959), Thoughts on the communicative function of the English verb, Brno Studies in English, 1, 39–68.

FIRBAS J. (1961), On the Communicative Value of the Modern English Finite Verb, Brno Studies in English, 3, 79–98.

FIRBAS J. (1966), Non-thematic subjects in contemporary English, TLP 2, Prague, 239–256.

FIRBAS J. (1979), A functional view of ‘ordo naturalis’, Brno Studies in English, 13, 29–59.

FIRBAS J. (1992), Functional sentence perspective in written and spoken communication, Cambridge: Cambridge University Press.

GIVÓN T. (1995), Functionalism and Grammar, Amsterdam: Benjamins.

GRAFFI G. (1994), Sintassi, Bologna: Mulino.

GREPL K., KARLÍK P. (1998), Skladba češtiny, Olomouc: Votobia.

KLÍMOVÁ E. (2002), Dislocazione a sinistra – descrizione formale e funzionale, Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, L 23, 71–79.

LONZI L. (1974), L’articolazione presupposizione-asserzione e l’ordine V-S in italiano, Fenomeni morfologici e sintattici nell’italiano contemporaneo, Roma: SLI, 197–215.

RENZI L. (a cura di) (1991), Grande grammatica italiana di consultazione, vol. I. Mulino: Milano.

SALVI G. (1985), Asimmetrie soggetto/tema in italiano. In: H. Stammerjohann (a cura di) Tema-Rema in Italiano, Tübingen: Narr, 37–53.

SALVI G. (1991), La frase semplice, In: L. Renzi (a cura di) (1991), Grande grammatica italiana di consultazione, vol. I. Mulino: Milano.

SORNICOLA R. (1983), Un metodo di analisi della struttura informativa e sue applicazioni all’italiano,

SORNICOLA R., SVOBODA A. (a cura di) (1991), Il campo di tensione, Napoli: Liguori.

STAMMERJOHANN H. (a cura di) (1986), Tema-Rema in Italiano, Tübingen: Narr.

SVOBODA A. (1989), Kapitoly z funkční syntaxe, Praha: SPN.

Informacje

Informacje: Romanica Cracoviensia, Tom 10 (2010), s. 1 - 1

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Note sulla funzione della diatesi passiva in italiano e in inglese a livello della prospettiva funzionale dell’enunciato (PFE)

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-8101-4831

Eva Klímová
Slezská univerzita v Opave, Hradecká 17, FVP SU Opava. Ceská republika
https://orcid.org/0000-0001-8101-4831 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Slezská univerzita v Opave, Hradecká 17, FVP SU Opava. Ceská republika

Publikacja: 15.02.2010

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Eva Klímová (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Włoski

Liczba wyświetleń: 1972

Liczba pobrań: 2014